QX släppte nyligen en kartläggning som visar att efterfrågan på att behandlas av den hiv-förebyggande medicinen PrEP ökar, mest i Stockholm och Malmö. Däremot klarar inte de regionerna trycket.

Region Stockholm och Venhälsan gjorde tillsammans en prognos om att man skulle skriva in 1000 personer under ett år, något som inte nåtts. Bland annat har det med pandemin att göra, men ansvariga STI-läkare på Venhälsan klarar oavsett pandemin inte av det höga trycket. Därför har man efterfrågat att fler instanser ska börja erbjuda PrEP.

I ett mejl till QX svarar Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning att man bland annat inte kunnat genomföra de planerade uppföljningarna på grund av pandemin.

Vårdgivarna ska prioritera patienter med störst vårdbehov. Region Stockholm säkerställer denna prioritering genom att ge uppdrag inom olika områden så att vårdgivare kan omhänderta patienter.”

Planerad vård har alltså fått stå tillbaka för en mer prioriterad akut covid-vård. Men planen är att återuppta arbetet om hur man ska minska kön till PrEP-behandling på Venhälsan, men först måste vården komma på fötter.

”När pandemin avtar och arbetet med planeringen att alla medborgare i regionen ska vara vaccinerade, kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att återhämta den vård som fått stå tillbaka och säkerställa så att även återhämtningen sker enligt prioriteringsordningen i hälso- och sjukvårdslagen. Det är först då som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har förutsättningar och ambition att genomföra utredningen.”