Regeringen har tagit fram en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Våld, diskriminering och andra kränkningar är ett av åtta fokusområden. Målet är att gruppens utsatthet för de brotten ska upphöra.

– Vi vet att hbtqi-personer och bland dem särskilt transpersoner är en utsatt grupp men det behövs fördjupad kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka tryggheten, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Var femte person har upplevt våld för att man är trans och det är betydligt vanligare att homo- och bisexuella upplevt hot om våld och fysiskt våld i jämförelse med heterosexuella, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Varje år genomförs den Nationella trygghetsundersökningen av Brå, och nu har regeringen alltså gett dem uppdraget att analysera vilka möjligheter som finns att inkludera hbtqi-personer.