När finansminister Magdalena Andersson under torsdagen presenterade regeringens vårändringsbudget fanns ett inslag som direkt berör hbtqi-personer med.

Under avsnittet ”särskilda jämställdhetsåtgärder” nämns den ökade risken för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin covid-19.

I budgeten föreslås att anslaget till organisationer som arbetar med att stötta våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och de som arbetar med våld i nära relationer därför skall få ökade resurser.

Anslaget till särskilda jämställdhetsåtgärder skall enligt vårändringarna ökas med 85 miljoner varav 45 miljoner kronor avser anslaget till organisationer.