– Det är givetvis en stor lättnad. RFSL Stockholm är glada över att offren får upprättelse och över att detta skickar en tydlig signal om att det som hänt var oacceptabelt. Nu är det viktiga att vi verkligen drar lärdomar av det som hänt och säkerställer att vår verksamhet fortsatt kan finnas till för alla som behöver den, säger Lovise Brade, nytillträdd ordförande för RFSL Stockholm, i ett pressmeddelande.

Förbundet ska ha vetat om händelserna redan 2019 och 2020 men dåvarande ledning ville inte polisanmäla eller ta in en extern utredare, detta för att offret vid det tillfället inte ville göra en polisanmälan.

Efter att allt uppdagades gick RFSL Stockholm ut med att de ska se över sina rutiner, något de även kommenterar i samband med domen mot den 56-årige mannen:

”RFSL har ett viktigt arbete framför sig med att stärka och återupprätta förtroende och fortsätta att utveckla både förbundets och RFSL:s avdelningars kontroll, rutiner, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter.”