Liberaler har slagits för hbtqi-rättigheter i över 80 år. 1944 drev den liberale justitieministern Thorwald Bergquist igenom en avkriminalisering av homosexualitet. För första gången riskerade inte homosexuella fängelsestraff.

I början av 70-talet erkände riksdagen för första gången att “homosexualitet var en fullt acceptabel levnadsform”. 1979 friskförklarade Barbro Westerholm homosexuella. Och sedan dess har reformerna varit många.

Liberalerna har varit starkt pådrivande, och liberaler har stått bakom varje viktig reform. Liberalernas stöd till hbtqi-samhället har varit helt avgörande för den positiva utvecklingen.

Samtidigt ser vi att den positiva utvecklingen möter motstånd. Krafter vill vrida tillbaka klockan och ta bort de lagar som gett oss samma mänskliga rättigheter som andra. Utvecklingen i flera europeiska länder är mycket oroande. Hbtqi-personer görs till måltavla i rysk, polsk och ungersk agitation. Som liberaler kan vi aldrig acceptera att extremismen breder ut sig.

Även här hemma skulle hbtqi-personers vardag riskera försämras om högerpopulister får inflytande över politiken. Sverigedemokraternas partiledare har beskrivit Pride-paraden som “obscen” och partiet motarbetar att regnbågsflaggan hissas. HBT-liberaler har en viktig roll att alltid driva på Liberalerna och Sverige för fortsatta reformer. Det är tydligt att utan Liberalerna vid makten saktar reformarbetet in.

Med den socialdemokratiskt ledda regeringen Löfven har mycket av arbetet med hbtqi-frågorna stannat av. Reformtakten går på tomgång. Idag presenterar vi därför en lista med åtta av de mest brådskande reformerna:

  1. Ett rejält kompetenslyft inom offentliga verksamheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

2. En reformerad lagstiftning för juridiskt kön, könsbekräftande vård och förstärkt psykosocialt stöd för transpersoner behöver klubbas.

3. För htbqi-personer inom hederskulturer är det svårt att leva öppet. Straffskärpningar behöver ske kombinerat med fler skyddade boende som tar emot hbtqi-personer.

4. Ökat demokratibistånd till organisationer med hbtqi-inriktning.

5. Det är hög tid för en reformerad smittskyddslagstiftning med bland annat avskaffad informationsplikt för personer som genomgår behandling av hiv.

6. Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. En ny utredning behöver tas fram med målet att tillåta värdgraviditeter i Sverige. I väntan på det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands.

7. Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. Var fjärde ung hbtqi-kvinna likaså. Det är hög tid att fokusera fler insatser på hbtqi-personer med psykisk ohälsa.

8. Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas.

Med HBT-liberaler som garant ska det inte råda någon tvekan om att Liberalerna även fortsatt är det främsta valet för alla vi som vill göra Sveriges till världens bästa land för hbtqi-personer att leva i.