Svenska Friidrottsförbundet har antagit en ny policy för friidrottare med transerfarenhet. Det innebär att barn och unga upp till 18 år kommer få välja vilken tävlingsklass de vill, utifrån upplevt kön. Detsamma gäller för den som är över 18 år och till exempel vill delta i ett motionslopp. Är man över 18 och vill delta i elittävlingar kopplas en medicinsk kommitté för utfärdande av tävlingsintyg.

– Friidrottens värdegrund är tydlig: vi är en idrott där alla individer ska kunna vara delaktiga, bli sedda och känna sig trygga. Policyn och de verktyg den ger är ett viktigt steg för att visa var friidrotten står och vilka riktlinjer som finns, men vi ser även ett fortsatt arbete med ökad kunskap som en viktig nyckel, säger Hillevi Thor, avdelningschef för föreningsavdelningen.

Tävlingsintyg ska bekräfta tävlingsklass

För att säkerställa att det inte blir några missförstånd vid tävlingar kommer transpersoner kunna få tävlingsintyg som ska bekräfta deltagande i en specifik tävlingsklass. Tävlingsarrangörer kommer ha ansvar för att ta emot intygen.

Det är förbundet som ansvarar för att utfärda tävlingsintygen och är man under 18 år är det ansvariga för barn- och ungdomsfriidrott som gör det. Är man över 18 år och elitinriktad kopplas förbundets medicinska kommitté in och medicinska protokoll som går i linje med Internationella Olympiska kommitténs följs. Beslut fattas bland annat baserat på vart man befinner sig i den medicinska processen.

”Inkludering gynnar alla”

Att biologiskt födda killar och tjejer kommer kunna välja tävlingsklass efter upplevt kön, kan komma att påverka resultaten och förändra hur man tidigare utövat friidrott. Men Hillevi Thor menar att en inkluderande friidrott gynnar alla.
– Alla är byggda på olika sätt och utvecklas olika snabbt. Vi vill inte hamna i generaliseringar utan vi behöver se hela individen. Den personliga resan som en transperson gör kan också påverka den fysiska utvecklingen, huruvida man går igenom könsbekräftande vård. Vi vill bygga en verksamhet där alla känner sig trygga och njuter av att utöva friidrott hela livet.

Finns det något negativt med att ”prestige och tävling” försvinner?
– Friidrott är mycket mer än tävling och prestige. Många trivs med att det är en träningsform som gynnar uthållighet, styrka och smidighet. Friidrott associeras ofta med OS, VM och de stora tävlingarna, men ser man till gräsrotsnivå är det den personliga utvecklingen och gemenskapen som många värdesätter.

Det finns exempel på, främst cis-kvinnliga idrottare, som upplever att det är svårare att tävla mot transkvinnor. Kommer man även ha dessa individer i åtanke?
– Vi är medvetna om att detta verkligen inte är en lätt fråga. Vi kommer fortsätta följa relevant forskning och för en tid sen sänktes gränsvärdet för testosteron. Det sker hela tiden medicinska ändringar så att alla grupper ska känna sig trygga med att utöva sport. Vi har full förståelse för oro och funderingar som kommer i samband med det här och vi kommer fortsätta jobba med kunskapsinhämtning och informationsspridning kontinuerligt.