Förslagen innebär stora framsteg för hbtq-par. Dessutom framkommer det att flera av de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft redan om ett år, 1 juli 2022.

Det handlar om att göra det enklare för den kvinna i en samkönad relation som inte burit barnet. I en straight relation så antas pappan i förhållandet vara förälder och så har det inte sett ut för kvinnor i samkönade relationer. Detta ska nu ändras och i samband med det vill man också byta namn till ”lagen om föräldraskap i internationella situationer”, den här lagen börjar gälla 1 januari 2022.
Det ska även bli enklare för par som skaffat barn via assisterad befruktning utomlands och erkänts som föräldrar. Barn som blivit till genom surrogatarrangemang utomlands ska också få behålla sin familjerättsliga situation även i Sverige.

QX har tidigare skrivit om Petra som har två barn tillsammans med sin fru Linsday Manning. Petra är juridisk förälder till båda barnen i Storbritannien, där paret bor. Men inte i Sverige, trots att Petra är medborgare. Sverige erkänner nämligen bara henne som förälder till det barn hon burit.
Den nya lagen gäller retroaktivt, vilket innebär att Petra nu mycket enklare kommer kunna registrera sig som förälder.

– Det känns otroligt. Vi har hållit på med den här fajten i nästan fyra år, tagit det i alla instanser i Sverige och till högsta domstolen. Om de här lagändringarna skulle gå igenom är det fantastiskt. Äntligen kan mitt barn erkännas som mitt. Inte bara symboliskt utan även vad gäller arvsrätt, svenskt medborgarskap och att han juridiskt hör till min familj i Sverige, säger Petra till QX.

Frågan om surrogat

Ett problem för samkönade par eller ofrivilligt barnlösa som skaffat barn via surrogat är att eftersom det inte finns några regler kring surrogatarrangemang och att det inte är tillåtet att genomföra i svensk hälso- och sjukvård, så har barn som fötts genom dessa arrangemang oftast hamnat i ett juridiskt limbo.

Ett faderskap kan erkännas i Sverige, men värdmodern erkänns som mamma också, trots att personen ofta inte har som avsikt att vara just det, mamma. Många har därför tvingats inleda en adoptionsprocess i Sverige.

Men nu vill förslaget ändra på det och att barn som kommer till Sverige inte ska förlora sin familjerättsliga status.