Petra Nordqvist och Lindsay Manning har i flera år drivit en domstolsprocess eftersom Petra blivit nekad till att registreras som förälder till sitt barn i Sverige, trots att hon juridiskt är det i Storbritannien. Paret vände sig till Justitiekanslern som avslagit begäran om skadestånd och därför har paret valt att gå vidare till Europadomstolen.

Därför godkänns inte Petra som mamma

Petra har svenskt medborgarskap, men bor i Storbritannien. Tillsammans med frun Lindsay, som är brittisk medborgare, är Petra juridisk förälder till två barn i Storbritannien. Men när hon 2017 kontaktade Skatteverket för att anmäla att paret fått ett barn till, kunde det inte registreras som Petras barn i Sverige.

Detta ansåg de vara diskriminering eftersom ett barn med olikkönade föräldrar så hade ett faderskap registreras och barnet hade också blivit svensk medborgare, något Petras barn inte blir. Petra skulle därför tvingas adoptera sitt egna barn, men då krävs de att de flyttar till Sverige.

– Hur är det faktum att mitt barn inte erkänns som mitt, endast på grund av att jag är kvinna i en samkönad relation, inte diskriminering? Sverige måste modernisera sin lagstiftning och erkänna familjer som ser olika ut. Vi kan inte låta Sverige beröva vår son en av sina föräldrar på det här sättet, säger Petra Nordqvist till RFSL.

Det pågår just nu en statlig utredning i Sverige som ska se över om fler utländska föräldraskap ska godkännas. QX har bland annat skrivit om Debbie och Anna, som nyligen fått avslag i sitt ärende om skadestånd från staten.