Utvecklingen i Ungern har länge gått i fel riktning vad gäller demokrati och rättsstat. Domstolarnas oberoende, akademisk frihet och fria medier har nedmonterats.

Steg för steg har också hbtq-rättigheter inskränkts. Förra året förbjöds samkönade par att adoptera. Likaså möjligheten till juridiskt könsbyte. Nyligen röstades ytterligare ett högst diskriminerande lagförslag igenom som bannlyser information som anses ”främja” homosexualitet bland unga.

En politik som får orimliga konsekvenser, som att hbtq-organisationer inte får dela ut informationsmaterial och att exempelvis tv-program där det förekommer homosexuella enbart kan sändas sena kvällar.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har fördömt den nya lagen och aviserat att kommissionen utreder om den censurerande lagstiftningen strider mot EU-rätt. Samtidigt är det inte tillräckligt, den ungerska regeringens hätska agerande mot minoriteter måste få kännbara konsekvenser.

EU är ett samarbete baserat på demokrati, frihet och öppenhet. Ingen ska behöva utsättas för hot, hat eller diskriminering till följd av till exempel sexuell läggning.

Dessvärre är Ungern inte det enda medlemsland där hbtq-rättigheter kraftigt begränsas. Läget i Polen är extremt allvarligt. Inrättandet av ”hbtq-fria zoner” kombineras med hatkampanjer.

Naturligtvis är det tyvärr svårt att leva fritt för hbtq-personer i många medlemsländer. Den institutionaliserade hbtq-fientliga politik som bedrivs i både Polen och Ungern sticker däremot ut.

Utvecklingen måste vändas och de verktyg EU har till buds måste användas som påtryckningsmedel.

I Europaparlamentet har vår partigrupp tagit initiativ för att den diskriminerande ungerska lagstiftningen ska upp på agendan i det utskott som hanterar medborgerliga fri- och rättigheter.

De redan pågående granskningarna av både Ungern och Polen, till följd av hur ländernas regeringar underminerar rättsstatens principer, måste också trappas upp.

Nyligen har även en så kallad rättsstatmekanism kommit på plats, vilket vi moderater drivit på för. Det är ett nytt verktyg som säkerställer ökad kontroll vad gäller utbetalningar av EU-medel. Pengar ska inte gå till länder som inte respekterar rättsstatens principer eller där det förekommer korruption. Rättsstatsmekanismen måste aktiveras nu så att kännbara sanktioner kan införas.

Förra året antog EU-kommissionen den första hbtqi-strategin någonsin. Ambitionen om stärkta rättigheter måste nu omsättas i praktiken. Att göra hatbrott till ett så kallat EU-brott och se till att samkönade par kan nyttja den fria rörligheten som andra är särskilt angeläget.

Moderaterna arbetar för att öka friheten och tryggheten i Sverige och Europa. Varje människas fri- och rättigheter ska värnas i alla medlemsländer. Det är hög tid att EU nu agerar skarpt mot attackerna på hbtq-personer i Ungern och Polen.