Svea Hovrätt sänker straffen för den 56-årige tidigare rådgivaren på RFSL Stockholm som dömts för att ha våldtagit fem och sexuellt ofredat två asylsökande som sökt hans hjälp.

Tingsrätten meddelade tidigare i år ett straff på fyra års fängelse.

Medan Tingsrätten gjorde bedömningen att de asylsökande befann sig i en särskilt utsatt situation och haft mycket begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet som 56-åringen otillbörligt utnyttjat, gör Svea Hovrätt bedömningen ”att den situation som de asylsökande männen befann sig i inte kan jämställas med en sådan särskilt utsatt situation som avses i våldtäktsbestämmelsen.”

– Även om vi har kommit fram till att situationen för de asylsökande männen inte når upp till kravet på en särskilt utsatt situation har den RFSL-anställde på ett förslaget och hänsynslöst sätt utnyttjat den svåra situation männen befunnit sig i, säger Christina Brobacke, hovrättsråd och ordförande i målet i ett pressmeddelande.

Hovrätten menar att det i två av våldtäktsfallen inte går att styrka att deltagandet inte varit frivilligt. I tre av fallen anser Svea Hovrätt att det handlat om våldtäkt eftersom ”männen varken i ord eller i handling eller på annat sätt gett uttryck för ett frivilligt deltagande.”

Svea Hovrätt fastslår fängelsestraffet till tre år och fyra månader.