Omvärldens kritik mot det ungerska parlamentets beslut att införa förbud mot information om homo-bisexualitet och transidentitet som kan nå ungdomar har inte varit nådig.

EU har på alla nivåer uttalat sig mot det Viktor Orbán kallar en ”barnskyddslag” och pressen har lett till att han idag via Facebook lät meddela att en folkomröstning skall utlysas i frågan.

Enligt Orbáns inlägg skall folkomröstningen bestå av fem frågor:

– Ger du ditt stöd till att barn deltar i skolaktiviteter kring sexuell läggning utan sina föräldrars godkännande?

– Ger du ditt stöd till att könskorrigerande kirurgi kan främjas för barn?

– Ger du ditt stöd till att könskorrigerande kirurgi skall vara tillgängligt för barn?

– Ger du ditt stöd till att okontrollerat mediainnehåll kan visas för barn som kan påverka deras sexuella utveckling?

– Ger du dott stöd till att könsförändring kan visas i media?

Bloggaren Rémy Bonny som från Belgien driver verksamheten Forbidden Colours kommenterar folkomröstningen med att en av EUs medlemstater nu utlyser en folkomröstning om en hel minoritets rättigheter.

– Orbán försöker tysta hbtqi-samhället eftersom denna jämställdhetsrörelse utgör det största hotet mot hans auktoritära styre.

– Frågan om en folkomröstning kastar inte enbart hbtqi-samhället tillbaks in i garderoben, den riskerar även barns grundläggande rättigheter. För många barn kämpar med sin sexuella och sin köns-identitet och att inte erbjuda dessa den vetenskapligt grundade information som kan ge dem hjälp hotar dessa barns liv. För många hbtqi-ungdomar har tagit sina liv till följd av Orbáns bigotteri.