”En relativt hög grad av kunskap och en helt övervägande positiv attityd till trans och transpersoner”. Så kan Föreningen FPES, för transpersoners, undersökning av attityder bland svenska folket sammanfattas. Det är mycket små skillnader i svaren från inrikes respektive utrikes födda och från religiösa respektive icke-religiösa, men kvinnor är tydligt mer positiva än män.

Via SIFO/Kantar har 1000 slumpis utvalda personer svarat på frågor om vad en vet och ens attityder.

På en öppen fråga om vad man tänker på när man hör orden trans och transperson vara det 856 av 1000 som gav ett svar, där endast 66 av dessa uttryckte sig negativt.

Den positiva bilden visar undersökningen, kommer inte minst från media och TV-program. En femtedel av de svarande uppger att de har en transperson i sin bekantskapskrets.

75% av de svarande instämmer i påståendet att det skall vara ”en rättighet att vara trans och att transpersoner får vara som de vill så länge de inte begår brott eller oetiska handlingar.”

Samtidigt finns en oro för samhällets attityder, då endast 25% av de svarande instämmer i påståendet att ”folk i Sverige accepterar transpersoner eller att samhället i sin helhet har en välvillig inställning.” Och knappt över hälften anser att attityderna till transpersoner från allmänheten är mer positiva än för tio år sedan, där motsvarande siffra för homosexuella är 83%.

Hel undersökningen kan läsas på FPES hemsida.