Det kanske är dags att boka in ett samtal med chefen efter semestern. En ny studie visar att bögar tjänar i snitt 6.8% mindre än straighta.

Som ett exempel kan gaymän i Storbritannien gå miste om 18 000 kr om året, skriver The Independent.

Bisexuella män är ännu mer diskriminerade vid löneförhandlingarna, och de kan tjäna hela 10.3% mindre än sina heterosexuella kollegor.

Studien genomfördes av forskare från Anglia Ruskin University i Europa, USA och Australien mellan åren 2012 till 2020, och publicerades i fredags.

Lesbiska kvinnor tjänar mer än straighta

Den visar också att lesbiska kvinnor tenderar att dra in mer pengar än straighta kvinnor – deras lön är i snitt 7.1% högre. Det kan bero på att de ”uppfattas som mer maskulina av arbetsgivaren”, menar forskarna. En annan teori är att lesbiska kvinnor är mindre benägna att gifta sig och skaffa barn, vilket får dem att ”framstå som mer investerade i sina karriärer”.

Den exakta orsaken till löneklyftan är inte känd, men forskarna pekar mot fördomar på arbetsplatsen som en möjlig förklaring. Deras förhoppning är att starkare lagar mot hbtq-diskriminering på jobbet ska leda till mer jämlika löner.

– Lagstiftning och riktlinjer på arbetsplatsen borde garantera att folk får lika lön, och inte utsätts för fördomar baserat på sin sexuella läggning eller könsidentitet, säger studiens författare, professor Nick Drydakis till PinkNews.

– Att stå emot diskriminering och hylla och stödja hbtq-mångfalden borde vara en del av varje företags HR-policy.

Lägre löner även för svenska bögar

Genom åren har andra lönestudier pekat på liknande resultat. Sommaren 2011 skrev QX om en svensk studie av Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, som visade på 12% lägre löner för bögar jämfört med heterosexuella.

En annan undersökning från 2013 visade dessutom att homosexuella män har en lägre sysselsättningsgrad, vilket forskarna förklarade med ”en negativ attityd gentemot homosexuella”.