Igår stod det klart att det blir borgmästaren Peter Marki-Zay som är den ungerska oppositionens hopp att slå bort högernationalistiska partiet Fidezs och Vikor Orbán från makten när det ungerska folket går till val om ett halvår.

Oppositionen består av sex olika partier har slutits samman under mottot ”vem som helst förutom Orbán”. Bland annat vill de ha en bättre relation med EU och slå tillbaka mot den växande korruptionen i landet,

Den nyvalda ledaren Marki-Zay är en troende katolsk sjubarnsfar som betraktas som politiskt konservativ. Men i sitt segertal gjorde han det tydligt att han vill välkomna alla.

– Vi avvisar hatkampanjer och som ungrare ska vi välkomna alla. Romer, judar, homosexuella och funktionshindrade. Folk från höger och vänster, liberala och konservativa. Vi välkomnar också de som stödjer Fidesz.

Situationen för hbtq-personer i landet har försvårats under Orbáns tio år vid makten. Senast i somras trädde en ny lag i kraft som enligt regeringen ska ”bekämpa pedofili och skydda barn”. Lagen gör att det är förbjudet att skildra homosexualitet för barn och ungdomar. Det innebär att man inte längre får prata om transpersoner eller homosexuella i skolan. Material som på olika sätt benämner hbtq-personer får inte heller visas på tv innan klockan 22.00 på kvällen. Det har till exempel gjort att komediserien Vänner inte får sändas innan utsatt tid.

Lagen har lett till att EU gjort ett överträdelseförfarande mot Ungern för hur de behandlar sexuella minoriteter, vilket Orbán svarade på genom att utlysa folkomröstning om ”barnskyddslagen”.