För andra gången i rad har den svenska Liberala Katolska Kyrkan fått en öppet gay biskop. Han efterträder Evert Sundien som gick bort förra året, 76 år gammal. Det blev en välbesökt och efterlängtad ceremoni som skjutits upp i ett och ett halvt år på grund av pandemin.

– Det var en väldigt kraftfull upplevelse. Ritualen är gammal och omfattande, den har ändrats väldigt lite sedan medeltiden. Sen var det såklart en stark stund för mig privat och för samfundet. En biskopsinvigning innefattar mycket framtidshopp, berättar han för QX.

Vad är din uppgift som biskop?

–  Min roll är att leda samfundets verksamhet på ett andligt plan. En biskop ska utveckla kyrkan och inspirera befintliga präster och diakoner samt de som önskar bli det. Man ska arbeta för att se till att kyrkan utvecklas och lever vidare. Det är en uppgift jag känner mig väldigt ödmjuk inför. Det innebär ett stort ansvar.

Hur viktigt är det att vara öppen med sin läggning som ledare i ett trossamfund?

– Nu är det ju så att jag tillhör ett samfund där man kan vara det, vilket jag tyvärr inte tror är möjligt i alla trossamfund. Det beror på hur samfundets inre organisation är uppbyggt och vilken öppenhet man har. Men har man möjligheten att vara öppen så tror jag att det är väldigt viktigt. Precis som jag tror att det är viktigt att vara det på alla arbetsplatser och i andra sammanhang i livet. Man kan göra ett bättre jobb när man är sig själv.

Det låter som att det är högt till tak i den Liberala Katolska Kyrkan?

– Vi gör ingen skillnad på människor, oavsett vad de har för sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund eller vilket språk man talar. Alla är välkomna och det är helt och hållet de personliga egenskaperna som avgör när man vill engagera sig på olika sätt. Och personligen tycker jag att det är en självklarhet, på alla plan.

Känns det inte märkligt att tacka ja till ett jobb på ”livsstid”?

– Jag ser det inte bara som ett jobb. Det är också ett kall och ett hedersuppdrag.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?

– Det är just att kunna ta nya tag framöver och sätta i gång ett arbete inför kyrkans framtid. Att få chansen att visa både inom samfundet och för utomstående att kristendom är kärlekens religion. Det är huvudbudskapet.