I en intervju med Aftonbladet berättar psykoterapeut Ingela Lissgård som är verksam i Borlänge att elever från konfessionella Immanuelskolan har fått ett dåligt bemötande när de kommit ut med sin sexuella läggning.

Enligt Lissgård har eleverna då fått höra att deras läggning är fel och att ”ditt liv inte kommer att bli bra”,

Lissgård, som har anmält skolan till skolinspektionen, säger att samtalsmottagningen för barn och unga i Borlänge där hon är verksam har noterat ett mönster av flera kränkande behandlingar mot elever på Immanuelskolan genom åren. Barn som har bett om hjälp för till exempel depression ska ha fått förklarat att deras tillstånd beror på att de inte ber tillräckligt. Vissa elever ska även ha nekats ledigt från skolan för att gå i samtalsstöd på mottagningen, något som Immanuelskolans ledning nekar till i intervjun.

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är just skolan en plats där unga hbtq-personer oftare utsätts för diskriminering och kränkningar. I en intervjustudie med unga hbtq-personer som publicerades i juni uttrycker de medverkande att en viktig del för att de ska känna sig trygga i en skolmiljö är ett bra bemötande från skolpersonal.

”Trygghet i skolan skapas när det finns lärare och andra vuxna som agerar för att skapa en miljö där alla kan känna sig trygga och inkluderade, oavsett bakgrund.” slår studien fast och poängterar att hbtq-kompetens hos lärare är en förutsättning.

”Kompetens hos lärare om hbtq-frågor är också viktigt för att skapa en trygg miljö. Det bidrar till att hbtq-frågor blir mer inkluderade i undervisningen, men också till att eleverna får ökad kunskap och större förståelse för de elever som är hbtq-personer.”