Gay-aktivisten och politikern Harvey Milk var den första öppet homosexuella personen i USA att väljas in i ett politisk ämbete år 1977. Milk, som var verksam i San Francisco är idag en av de stora regnbågshjältarna och en ikon för rörelsen.

Han var själv en del av den amerikanska flottan som dykofficer under Koreakriget men tvingades lämna efter att ha utsatts för två veckors förhör om sin sexuella läggning.

Att han nu fått ett fartyg uppkallat efter sig är för att hedra honom och de andra marinsoldater som uteslutits på grund av deras läggning.

– Alldeles för länge har sjömän som Milk tvingats in i skuggorna eller ännu värre, blivit uttvingade ur vår älskade marinkår. Orättvisorna är en del av flottans historia, precis som den uthållighet av alla som fortsätter att kämpa för rättvisa, sa Marinministern Carlos Del Toro på invignings ceremonin.