EU-Kommissionen meddelade idag att de inte är nöjda med de svar som Ungern gett som förklaring till att en barnbok med hbtq-tema försetts med varningstexter. Ungerska myndighet tvingade förlaget att ange att boken innehåller ”beteenden som avviker mot traditionella könsroller”. Genom detta har, menar EU-Kommissionen, författarnas och bokförlagets yttrandefrihet begränsats vilket bryter mot artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bryter de mot stadgarnas skrivningar i artikel 21 om diskriminering baserad på sexuella läggning.

EU-kommissionen säger att landets förbud mot att personer under 18 år inte skall få ta del av innehåll som handlar om ”avvikelser i självidentitet motsvarande kön vid födseln, könsbyte eller homosexualitet” strider mot EU-stadgan, och är inte nöjda med den respons landet gett på kommissionens klagomål även gällande lagändringarna.

Kommissionen skriver nu att de ger Ungern två månader att agera annars ”kan” de överlämna frågan till EU-domstolen.

ILGA Europas Katrin Hugendubel säger med anledning av att EU-Kommissionen ny trycker på ytterligare att den ungerska regeringen ”vrider och vänder på fakta” när de försvarar den nya lagstiftningen.

– De hävdar att de skyddar barn och agerar enligt sitt folks vilja med dessa ändringar. Båda påståendena är uppenbart falska. Ändringarna är en attack mot barns rättigheter såväl som hbti-personers rättigheter. I motsats till ändringarna som återspeglar folkets vilja, växer stödet för hbtq-jämlikhet i Ungern.

”Med dessa ändringsförslag och sin folkomröstning driver Orbán en kampanj inför valet nästa år, i hopp om att distrahera från de massiva problem som hans regering är ansvarig för genom att utsätta hbtqi-samhället till syndabock. EU gör rätt i att hålla den ungerska regeringen ansvarig för att bryta mot fördragen och bör inte tveka att driva frågan vidare, inkluderat att ställa Ungern inför EU-domstolen.