27-årige Markus från Uppsala är en av vinnarna för uppsatstävlingen 2021. En tävling som på initiativ av Sveriges riksdag prisar uppsatser som har en tydlig koppling till just riksdagen.

I sin masteruppsats undersökte Markus riksdagen idéer kring homosexualitet från 1933 fram till 2010. En stor uppgift med oarbetat material på över tusen sidor.

– Det var väldigt spännande att se hur det var och vart vi hamnade idag. Jag har alltid varit intresserad av samhället och råkar själv vara homosexuell. Så det här ämnet låg nära till hands.

Han kom fram till att det gick att dela upp makthavares syn på homosexualitet i två perioder. Den första som sträcker sig från 1930-tal till 1970-talet där riksdagen förstod homosexualitet endast som sexuell attraktion. Med den förståelsen reglerade riksdagen enbart homosexuella genom strafflagstiftning som till exempel högre åldersgräns för samkönat sex.

I den andra perioden som sträcker sig från 70-talet och framåt, ändrades synen på  homosexuella i grunden. Homosexualitet förstods inte längre bara som sexuell attraktion. Man förstår att homosexuella har emotionella band och djupare känslor för personer av samma kön. Enskilda politiker börjar ta upp diskrimineringsfrågor och det läggs fram förslag som ska förbättra homosexuellas situation i samhället.

– Uppsatsen är skriven i syfte att hjälpa andra som är intresserade av att titta närmare på området och för att kunna fylla en forskningslucka.

Är det någon speciell upptäckt som du tar med dig?

– Det föddes många tankar som jag hade önskat att jag kunde gå djupare i. Men något som berörde mig på ett personligt plan var att titta på materialet från aidsepidemin. Kent Carlsson (S), som beskrivs som den första öppet homosexuella riksdagsledamoten var väldigt aktiv i debatten om registrerat partnerskap och sambolagen. Det var väldigt dramatiskt och nästan filmiskt att läsa hans inlägg om de här frågorna. Han gick själv bort i aids 1993.

I början av nästa år väntas prisceremoni på plats i riksdagen där Markus och den andra pristagaren ska få diplom och en gåva. De ska även hålla seminarium i riksdagen för att presentera sina uppsatser.

– Jag har hört ganska lite om vad som ska hända, men det känns väldigt spännande.