I september lovade Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven att riksdagen skulle få rösta om en ny könstillhörighetslag innan valet 2022. Och i november lades det för hbtqi-communityt efterlängtade förslaget fram som skulle innebära att människor själva kan fatta beslut om sitt juridiska kön, alltså om det står ”man” eller ”kvinna” i id-handlingar. Möjligheten att ändra juridiskt kön skulle också göras möjligt från 12 år med målsmans underskrift.

Men när regeringens propositionslista publicerades i tisdags lyste den utlovade könstillhörighetslagen med sin frånvaro.

När QX frågar till socialminister Lena Hallengren varför det inte finns med får vi svar genom mejl:

”Inom Regeringskansliet har det tagits fram en promemoria i form av ett utkast till lagrådsremiss om nya lagar som avser att ersätta gällande könstillhörighetslagen. Det är en omfattande produkt och remissvaren behöver noga analyseras. Dessutom är arbetsbördan på Socialdepartementet för närvarande mycket hög på grund av pandemin. Men arbetet fortgår med full kraft och vår ambition är fortsatt att ta fram förslag till ny lagstiftning och presentera den under mandatperioden”

Ett svar som inte imponerar på Carl Otto Engberg, förbundsordförande för HBT-Liberaler.

– Det är ju inte samma sak som att riksdagen ska kunna besluta om en ny lag innan mandatperiodens slut, vilket var det som Stefan Löfven lovade i september, säger Engberg och fortsätter:

–  Under Stefan Löfvens tid var hbtqi-frågor två steg fram och ett tillbaka, men med Magdalena Anderssons regering har det i stället gått till ett steg fram och två steg tillbaka.

Att den höga arbetsbelastningen på Socialdepartementet skulle ursäkta för att nya könstillhörighetslagen kan dröja underkänner Engberg.

– De har haft två mandatperioder på sig att driva igenom den här lagstiftningen, det är ju inget nytt. Pandemin har pågått i två år så jag tycker det är lite väl magstarkt mot vårt community att skylla på pandemin. Pandemihantering är självklart viktigt, men man kan inte slänga det här åt sidan av den anledningen. Det accepterar inte jag.

Vidare säger Engberg att det är extra viktigt att riksdagen får besluta om en nu könstillhörighetslag snarast på grund av att det är valår.

– Det går inte att sia om hur den framtida regeringen kommer att se ut efter valdagen, vilka spelare som kommer finnas med i den konstellationen och hur det påverkar utifrån ett hbtq-perspektiv. Det är viktigt för den här gruppen i vårt community att vi nu kommer fram med den nya könstillhörighetslagen hela vägen, så som regeringen tidigare har utlovat.