I torsdags publicerade QX en artikel där två tidigare RFSL-utbildare delade sina upplevelser om RFSL Utbildning. De vittnade om att de sett en förändring på sin tidigare arbetsplats i samband med covid och då en ny interimschef tog över styrningen. Bland annat berättar de att de utsatts för exotifiering, maktspel och hur ett ökat säljfokus urholkat hbtqi-certifieringen.

”Från att jag började få uppdrag igen 2020 märkte jag stor skillnad i omständigheterna vilket påverkade kvaliteten på utbildningarna. Tid för förberedelse minskade. Internt slutade vi prata om rättigheterna. Allt handlade om säljsiffror” sa den tidigare utbildaren Emmanuelle Sylvain.

”De äger marknaden och har blivit bekväma i sin position. Samtidigt som de går i en riktning där de vill tjäna mer pengar. På RFSL arbetar också personer som är experter inom sitt område och gör ett otroligt jobb, och jag vill vara tydlig med att min kritik riktas mot styrning och ledning av RFSL Utbildning, där det skapats en rädsla för att upplevas som illojal mot sitt eget community vilket gör att interna brister tystas ner” sa den tidigare utbildaren Ida Ali Lindqvist.

RFSL:s förbundsordförande har Trifa Shakely svarat på kritiken genom ett uttalande på RFSL:s hemsida.

”Det är viktigt för RFSL att våra verksamheter är trygga. Detta gäller även arbetsmiljön för våra anställda. RFSL arbetar systematiskt för att arbetsmiljön för alla medarbetare ska vara så god som möjligt. I det ingår även att aktivt arbeta för mångfald och mot rasism och diskriminering. Det är ett arbete som ständigt behöver fortgå där vi kritiskt granskar våra interna rutiner”.

Vidare skriver Shakely att styrelsen på RFSL känner sig trygga med att verksamhetschefen Pär Viktorsson Harrby och den tidigare interimschefen, som kritiken riktas mot, har hanterat sitt arbetsgivaransvar korrekt.

”Styrelsen välkomnar därför en anmälan till rättslig instans, för att få ett tydligt avgörande. Det är av yttersta vikt för oss att kritik behandlas via avsedda kanaler.”