På SvT Debatt idag skriver föreningen Homans ordförande Ardeshir Bibakabadi om behovet av en moské som riktar sig till en hbt-grupp.
Homan är den första organisationen som riktar sig till periskstalande i Sverige och har utvecklats till en förening som lyfter troende muslimers perspektiv.
I Sydafrika har sedan en lång tid The Inner Circle under ledning av imam Mushdin Hendricks verkat i många år och i USA har imamen Daayiee Abdullah verkat som öppet homosexuell.
Tidigare i december skrev media om Mohammed Ludovic Lütfi Zaheds verksamhet i Paris med en moské som välkomnar hbt-personer. Detta har inspirerat Bibakabadi som via SvT Debatt hoppas få stöd för en liknande verksamhet i Sverige.
Med ett gayvänligt muslimskt center skulle islams kärleksbudskap få större genomslag, och tolerans och fördragsamhet skulle råda. Men för att min dröm skall kunna förverkligas måste en extern och fullständig finansiering ordnas först. Kommunen skulle kunna gå in som finansiär.


Läs Ardeshir Bibakabadis debattartikel på SvT Debatt

Besök Homans hemsida

Europas första homomoské är här

Ardeshir leder ny träffpunkt för invandrare

”Islam fördömer homosexualitet”