Måndag den 25 juli godkände EU-kommissionen vaccinet Jynneos (även kallat Imvanex) för att användas vid vaccinering mot apkoppor. Vaccinet har tidigare använts mot smittkoppor. För två veckor sedan anlände Sveriges ranson av vaccinet som räcker till 1500 personer. Det snåla antalet doser beror på att det råder brist på Jynneos inom EU. Hur många doser respektive land tilldelats har därför bestämts utefter landets befolkningsmängd.

Sveriges vaccinationsstrategi mot apkoppor är så kallad ”ringvaccination”. Det betyder att man erbjuder vaccinet till de personer som har exponerats för smittan.

I fredags hade endast nio personer hunnit vaccinerats med Jynneos i Stockholmsområdet, rapporterar Vetenskapsradion.

– Det är en snäv tidsram på att kunna få vaccinet. Du ska ha haft sex eller nära kontakt med en person som uppvisat symtom, sen ska de symtomen leda till en bekräftat diagnos och sen kan du komma till oss för att få vaccin, inom fyra dagar, säger Venhälsans t.f. vårdenhetschef Victor Westergren till Vetenskapsradion.

Att det måste gå så snabbt från att en person utsätts för smittan till att personen vaccineras förklarar Erik Sturegård som är klinisk virolog och sakkunnig på Folkhälsomyndigheten med att man annars inte uppnår ”fullgod effekt”.

Venhälsans medicinskt ansvariga läkare Catharina Missailidis har i en tidigare intervju med QX beskrivit vaccinationsviljan mot apkoppor som ”definitivt hög” i gruppen män som har sex med män.

– Vi hoppas att snart kunna öppna för ett mer generöst vaccinationsprogram men i nuläget är budskapet vi vill förmedla är att vi kontaktar de individer som kan bli aktuella avseende postexpositionsvaccinering, sa Missailidis till QX i slutet av juli.

Igår meddelade Danmark att de överger sin tidigare vaccinationsstrategi mot apkoppor som var den samma som Sverige har. Från och med nu erbjuds alla män som har sex med män i grannlandet att vaccineras.