De två iranska kvinnor som hotas med dödsstraff, anklagade för ”trafficking” och ”sprida sedligt förfall”, skall ”omedelbart friges från förvaret”. Det kräver FNs expertkommitté vid FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter  i Geneve.

De två, Zahra Sedighi-Hamadani och Elham Choubdar, fick dödsdomen utdelad av en islamisk domstol i Urumieh den första september.

Sedighi-Hamedani arresterades den 27 oktober 2021 vid gränsen till Turkiet av det iranska revolutionsgardet och var sedan försvunnen i 53 dagar. Det har, enligt FNs experter, framkommit att hon under den tiden suttit i ett häkte i Urumieh och där utsatts för misshandel och diskriminerande kräkningar.

Choubdar arresterades efter oktober, men experterna har inte lyckats få fram fakta om när och hur.

I tidigare skrivningar till Irans myndigheter har FNs experterna framfört oror för att de två kvinnorna blivit godtyckligt arresterade, dåligt behandlade och att de anklagats baserat på diskrimineringsgrunden sexuell läggning eller könsidentitet, liksom att de genom fredligt arbete motsatt sig Irans kriminalisering av hbtq-personer. FN har, skriver det, till dags dato inte fått svar på sina frågor.

I onsdags publicerade FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter därför en påminnelse om att de iranska myndigheterna har en skyldighet att ”säkerställa att alla försvarare av mänskliga rättigheter i Iran skall kunna utföra fredliga aktiviteter utan rädsla för arr förföljas”.

–Vi uppmanar enträget Irans myndigheter att undersöka den påstådda misshandeln av Sedighi-Hamadani under frihetsberövandet, hennes påtvingade försvinnande i 53 dagar och rättsliga myndigheters underlåtenhet att säkerställa korrekt process i båda kvinnors fall, vilket också kan ha kränkt deras mänskliga rättighet till en rättvis rättegång, säger FN-experterna i uttalandet.

– Vi uppmanar Iran att upphäva dödsstraffet och åtminstone reducera tillämpningsområdet till enbart kriminella handlingar som uppfyller tröskeln för de allvarligaste brotten, fortsätter de och utlovar att de fortsatt kommer övervaka behandlingen av Zahra Sedighi-Hamadani och Elham Choubdar och upprätthålla kontakterna med iranska myndigheter.

Det våldsamma protester som nu förekommer i Iran mot tvånget att bära slöja och iranska myndigheters behandling av kvinnor har hittills lett till att minst 76 personer har dödats. Protesterna som utbröt efter att 22-åriga  Jîna (Mahsa) Amini avlidit i häktet, arresterad för att inte ansetts ha burit slöjan på rätt sätt.

RFSLs Förbundsordförande Trifa Shakely, själv med rötter i iranska Kurdistan, skriver på sin Facebook om sina minnen från barndomen: ”Jag minns mina tonår, gymnasietiden i Iran. Minns skräcken, när som helst kunde vem som helst peka ut en som lössläppt, en dålig flicka eller faktiskt bara hora. Betyget i moral, ja det fanns betygsatt bland andra ämnen, kunde dras ner om man råkade dofta svagt av parfymen från helgens sammankomst. Eller om man råkade bli tagen när ens skratt bubblade högt ur munnen. Eller om ens strumpor, vita dessutom, skymde under byxorna.

Till tidningen Syre säger hon att situationen i landet inte går åt det bättre och exemplifierar även med homosexuellas utsatthet;”två hängdes förra året och två har dödsdomar över sig nu”.

– Det är dags att trycka på politikerna och det internationella samfundet att komma med uttalanden innan de här protesterna riskerar att bli blodbad. Det här är modiga och sårbara människorna som behöver omvärldens solidaritet och stöd just i detta nu, säger hon till Syre.

Ett flertal demonstrationer till stöd för protesterna i Iran har genomförts i veckan i Sverige. I onsdags samlades tusentals personer på Sergels Torg i Stockholm för att lyssna på fem partiledare och två partisekreterares fördömande av förtrycket mot kvinnor i Iran.

I tisdags genomfördes demonstrationer i Hamburg till stöd för iranska kvinnors rättigheter där även krav på frigivning av Zahra Sedighi-Hamadani och Elham Choubdar framfördes. På ett av plakaten i Hamburg stod det ”Kärlek är Halal”.

Vid RFSLs facebook-sida framfördes den 8 september liknande krav. ”RFSL kräver att dödsdomen dras tillbaka och att aktivisterna friges”, skrev Trifa Shakely.