I helgen lämnade Anders Selinöver ordförandeklubban till Sören Juvas då HBT-socialdemokraternas förbund höll kongress i Örebro. Därmed lämnade en före detta RFSL-ordförande över till en annan före detta RFSL-ordförande! Sören Juvas arbetar idag som kommunikationsombudsman för Socialdemokraterna i EU-parlamentet och är bosatt i Falun. Han var fram till hösten 2012 tillförordnad presschef på TCO.
– Det är en stor ära att ha fått förtroendet att leda Hbt-socialdemokrater Sverige tillsammans med Mia Sundelin, säger han.
– Nu går vi in i en valrörelse och vi ska göra allt vi kan för att visa att vi är en organisation och representerar det parti som står upp för alla människors lika värde och rättigheter.
Mia Sundelin som tar posten som vice förbundsordförande har tidigare lett HBT-Socialdemokraterna i Stockholm.
– Vi behöver öka tempot i är asylfrågan, avskaffandet av informationsplikten i Smittskyddslagen och att våra gemensamma välfärdssystem ska vara könsneutrala, säger hon i samband med valet.
Förbundsstyrelsen består av totalt 13 ledamöter och 5 suppleanter och till förbundssekreterare valdes Madeleine Vilgren (Östergötland).
Kongressen i Örebro gick ut med två pressmeddelanden där man dels lyfter kravet att den svenska regeringen skall i EUs ministerråd ”agerar aktivt för en aktiv handlingsplan för att motverka diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet.”
Förbundet ser även ett problem med att hbt-personer ”blivit tilldömda särskilt hårda straffpåföljder just på grund av att de inte följer samhällets normer.” Och de pekar även på problem vid våld i nära relationer med att samkönade partners inte ges samma rätt till målsägarbiträde som heterosexuella par. HBT-Socialdemokraterna vill motverka detta genom att kompetensnivån inom rättsväsendet ses över.
De 21 ombuden från förbundets 11 lokalavdelningar menade även att Sverige bör ha en proaktiv lagstiftning rörande jämlikhetsfrågor inom hbt-området likt den som idag finns på jämställdhetsområdet där arbetsgivare ska få samma ansvar som de idag har när det gäller att aktivt arbeta med jämställdhet.