– Jag kan också tycka att det är en tillgång att jag är öppet homosexuell eftersom jag är en symbolfigur för många.
Det sa Eva Brunne i en stor intervju i QX 2010.
– När Svenska kyrkan, som många uppfattar som gammalmodig och konservativ, nu har en öppet homosexuell biskop förändras också bilden av kyrkan. Jag vill visa att kyrkan rymmer människor med olika liv och inriktning. Homosexuella har också en plats i kyrkan, och det har jag blivit symbolen för. Det är jag stolt över att vara.”
Eva Brunne valdes till biskop för Stockholms stift i maj 2009. Hon blev därmed Sveriges femte kvinnliga biskop och den första öppet lesbiska biskopen. Flera av systerkyrkorna i Borgågemenskapen avstod att sända ”biskoplig representant” till hennes biskopsvigning och Katolska kyrkan markerade genom att inte sända någon präst, vilket man annars brukar göra.
Den 8 november 2009 vigdes Eva Brunne till biskop i Uppsala domkyrka. Eva har tilldelats H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken (2020) för betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv.
Eva Brunnes predikan i Storkyrkan i Stockholm blev omskriven då hon under gudstjänsten som inledde Riksmötets öppnande 5 oktober 2010 delvis tog upp främlingsfientlighet och rasism. I predikan ”berörde hon i positiva ordalag en demonstration som hade ägt rum i Stockholm dagen innan, mot bland annat Sverigedemokraternas inträde i riksdagen”. De flesta av sverigedemokraternas riksdagsledamöter lämnade då Storkyrkan i protest mot vad de ansåg vara ett politiskt ställningstagande av biskopen.
Eva Brunne var biskop i Stockholms stift mellan åren 2009-2019. Hon nominerades till Årets HBTQ på QX-galan 2010.
I QX 2010 fick hon frågan om hon någon gång känt att hennes sexualitet stått i konflikt med hennes tro. Eva svarade:
– Inte alls. Jag upptäckte min tro före min homosexualitet. Min tro hade formats på ett sådant sätt att det inte var problematiskt för mig. Jag insåg att Bibeln är till för andra saker än att knäppa människor på näsan. Min tro var till för annat. För att bygga upp, inte för att riva ner.