Rapporten Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-Saharan Africa har dokumenterat diskrimineringen av homo-, bi-, trans- och intersexuella personer i Afrika. I rapporten framgår det ”hur ‘homosexuella akter’ kriminaliseras som ett led i regeringars försök att införa strängare straff, till och med dödsstraff, eller att bredda omfattningen av redan existerande lagar.”, skriver Amnesty i ett pressmeddelande.

– Attackerna mot HBTQ-personer, som i vissa fall har haft dödlig utgång, måste stoppas. Ingen ska bli misshandlad eller dödad på grund av vem de är attraherade av eller har en intim relation med, säger Widney Brown på Amnesty.
– I alldeles för många fall har dessa attacker eldats på av politiker och religiösa ledare, som istället borde använda sin ställning för att kämpa mot diskriminering och för att främja jämlikhet.

Enligt Amnesty är homosexualitet straffbart i 38 afrikanska länder och under de senaste fem åren har länder som Sydsudan och Burundi instiftat lagar som kriminaliserar homosexualitet. I Uganda, Liberia och Nigeria väntas det på godkännande av parlamenten för strängare straff för homosexualitet.