När statsminister Fredrik Reinfeldt under tisdagen presenterade ommöbleringar i sin regering väckte tillsättningen av den tidigare Livets Ord-medlemmen, abortmotståndaren och motståndaren till samkönade äktenskap Elisabeth Svantessons (m) som ny arbetsmarknadsminister frågetecken och protester.
Svantessons tillsättning, samtidigt med att en av regeringens mer profilerade ledamöter när det kommer till hbt-frågor, biståndsminister Gunilla Carlsson (m) lämnade, debatterades under gårdagen på sociala medier. Från Hbt-Socialdemokraterna uttalades oro.
– Att utse Elisabeth Svantesson till arbetsmarknadsminister visar inte bara på dåligt omdöme, kommenterade förbundsordföranden Sören Juvas.
– Att plocka in en person som drivit homofobisk politik som minister i den svenska regeringen visar på hur oviktig frågan om alla människors lika värde är för Moderaterna.
I Aktuellt förklarade Svantesson på tisdagskvällen att hon numera, trots tidigare medlemskap i organisationen Ja till livet, ställer sig bakom den svenska abortlagstiftningen och även den könsneutrala äktenskapslagen. När hon pressades på sin privata inställning i äktenskapsfrågan förklarade hon att när äktenskapsfrågan var uppe till debatt ställde hon sig bakom en civilrättslig lösning.
Hennes aktiva engagemang i riksdagen mot att införa en könsneutral äktenskapslag inskränker sig till att ha skrivit under en motion tillsammans med en grupp riksdagsledamöter som motsatte sig reformen. Tillsammans med kristdemokraterna Mikael Oscarsson, Annelie Enochson och Lars Gustafsson liksom moderaterna Marietta de Pourbaix-Lundin och Walburga Habsburg Douglas motionerade Svantesson i oktober 2006 mot att dåvarande regeringen tillsatt en enmansutredare för att som man befarade driva igenom att äktenskapet skulle ges en ny definition, dvs även omfatta samkönade par.
Vid själva omröstningen i riksdagen om vår nuvarande äktenskapslagstiftning så avstod hon att rösta för att därmed inte öppet trotsa partilinjen.
Hbt-socialdemokraterna lyfter i sin kritik av valet till ny arbetsmarknadsminister att hon även har ansvar för Diskrimineringsombudsmannen, DO.
– Återigen har Fredrik Reinfeldt misslyckats med hemläxan när han utser sina ministrar. Att sätta en homofob i regeringen är ett slag i ansiktet på alla hbt- personer i vårt land, menar Sören Juvas.

Biståndsminister Gunilla Carlsson profilerade sig tidigt i hbt-frågor. Nu ersätts hon av tidigare arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.