I valrörelsen, mitt under Pridefestivalen i Stockholm, utlovade socialdemokraterna tre miljoner extra till hbtq-rörelsen om man kom till makten.
– Blir det en S-ledd regering efter valet så kommer vi att avsätta tre miljoner kronor extra till hbtq-organisationer. Det är ett tydligt löfte från oss, sa socialdemokraternas Veronica Palm till QX.
Redan tidigare har även Miljöpartiet tydligt utlovat att partiet vill se ett ökat stöd till hbtq-rörelsen även om exakta ekonomiska nivåer inte nämnts.
När regeringen, bestående av s och mp, med stöd av vänsterpartiet la fram sin budget under torsdagen nämns hbtq-frågor ett flertal gånger och den tidigare regeringens hbtq-strategi byggs det vidare på.
Men när det kommer till reda pengar, så ser vallöften ut att ha glömts bort.
– De har svikit ett vallöfte, konstaterar RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund i sin kommentar till budgeten.
– Naturligtvis går det att hävda att det löftet inte skulle uppfyllas just i den här budgeten. Men sägs något så pass konkret så förvänts det att de utlovade pengarna skall ramla in nu när man för första gången har chansen att sätta sin prägel på sin egen budget. Det hade skickat tydliga signaler om att regeringen menar allvar.
Ulrika Westerlund säger till QX att hon är besviken och har svårt att se varför denna i valrörelsen utlovade post inte finns med.
– Jag tänker att de helt enkelt har glömt bort den, säger hon.
– Att det rör sig om rent klantighet?
– Ja, det är vad jag tror. För samtidigt har de flyttat runt budgetposter som är ännu mindre.
I budgeten har Statens kulturråd tilldelats 500 000 kronor för att ”främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”. Samtidigt framförs en inriktning mot att permanenta arbetet för att bevaka och arbeta med hbtq-frågor genom en samordning mellan Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Statens kulturråd. Syftet är att ”säkerställa långsiktigheten i arbetet inom de fokusområden som finns i hbt-strategin.” Här anges att 2 miljoner skall överföras från Diskrimineringsombudsmannen till detta samordningsarbete.
Ulrika Westerlund uttrycker även besvikelse över att regeringen i sin skrivning kring preventionsarbetet mot hiv/aids inte lyfter gruppen män som har sex med män.
– Utan att vara precis när man talar om prioriterade grupper är det lätt att pengar till MSM-gruppen faller bort, konstaterar hon och noterar att det i budgeten inte heller finns med någon höjning av anslaget till hiv-preventionen.
– Det är rimligt tydligt nämna gruppen män som har sex med män eftersom den fortfarande står för över 50% av den inhemska virusöverföringen, säger Westerlund.
– Om vi ser till budgeten i sin helhet där hbtq-frågor nämns flera gånger hur ser du på det?
– Ibland blir hbtq-frågan som när man talar för mänskliga rättigheter men inte matchar det med en konkret politisk satsning. För krasst är det pengar det handlar om. Det har gjorts olika utfästelser som att i regeringsförklaringen tala om stjärnfamiljer, nämna hatbrott och hbtq-personers utsatthet men i budgeten nu är det svårt att se att det matchas av konkreta förslag och prioriteringar. Regeringen har satsat tydligt på kvinnojourerna, vilket såklart är bra, men inte gjort någon motsvarande satsning på jourer som jobbar med våld mot hbtq-personer, det vill säga både hatbrott, hedersrelaterat våld och våld i relationer..
– Det går helt enkelt inte tolka budgeten som att hbtq-frågor prioriteras, säger Westerlund.
– När ni under Pride hörde att det skulle komma tre miljoner extra till hbtq-rörelsen, hur tänkte ni att de pengarna skulle kunna användas då?
– Nu kanske vi äntligen kan anställa en jurist, tänkte vi. En jurist som skall jobba med alla våra asylfall. Vi måste anställa jurist som skall ersätta Stig-Åke Petersson som flaggat för att han kommer gå i pension och då stegvis trappa ner på sitt arbete med asylfrågor
– Det hade varit extremt välkommet med det ökade stödet även om vi såklart inte kan räkna in det på förhand. Men jag utgår från att dessa tre miljoner någon gång under mandatperioden kommer att rassla in. Vi kommer i alla fall ligga på regeringen om detta.