-Vi har gått från att vara en organisation vars medlemmar med största säkerhet gick mot döden i aids, till att bli en aktiv rättighetsorganisation för människor som lever med hiv.
Så sammanfattar Hiv-Sveriges Farhad Mazi Esfahani de 25 år som organisationen arbetat med att stötta personer som bär på hiv och arbeta för hiv-positivas rättigheter.
– Vi firar också att vi äntligen hittat en väg att kommunicera med en helt bortglömd målgrupp.
En grupp människor som helt förbisetts med riktad information är nyanlända migranter som har en helt annan uppfattning om vad hiv är. Ofta är läget ett helt annat i deras hemländer och okunskapen och förnekelsen är ofta stor, berättar Farhad Mazi Esfahani vidare.
Kommunikationsvägen är via nätet och genom kampanjen ”We are Survivors” som tagits fram i samarbete med RFSL-Dalarna.
Kampanjen finns just nu presenterad på engelska, svenska, tigrinja, thai, kurumanji, somaali och arabiska. Besök den på hemsidan We are Survivors