I ett pressmeddelande från Öppna moderaters förbundsstämma den 23-24 april i Barkarby sammanfattas föreningen som ”välmående”. Öppna moderater har idag 400 medlemmar och vid förbundsstämman samlades 43 ombud för att diskutera kommande verksamhet. Dessutom fanns gäster på plats, bland annat Stockholm Prides nya ordförande Christian Valtersson.
Fredrik Saweståhl omvaldes till förbundets ordförande. Saweståhl är till vardags kommunstyrelsen ordförande i Tyresö. Jenny Edberg blev vald till vice förbundsordförande liksom tidigare styrelseledamoten Edith Escobar som tog över efter Sophia Ahlin.
Under verksamhetsåret som gått har två nya distrikt bildats, och idag har föreningen enligt hemsidan totalt 10 distrikt. 2015 blev Öppna moderater även officiellt en del av Moderaterna och Saweståhl kunde även berätta att förbundet haft rekordartad uppmärksamhet i media och deltagit i ”rekordmånga Pride-festivaler över hela landet”.
Vid konferensen debatterades bland annat hbtq-personers situation i Palestina, HPV-vaccin till pojkar och till MSM-grupper, ett tredje kön, föräldraskapspresumption och äktenskapsbalken.
I föreningens pressmeddelande berättas även att stämman ställer sig bakom att Sverige inför ett tredje kön, så att de som önskar inte skall behöva definiera sig som man eller kvinna.
Bland de nya namnen i Öppna moderaters förbundsstyrelse lyfts i pressmeddelandet Jonas Hellsten som är kommunpolitiker i Laholm och Johan Bergquist kommunpolitiker i Eskilstuna och tidigare general för SpringPride. Riksdagsledamoten Margareta Cederfelt sitter kvar på sin styrelseplats. I förbundsstyrelsen ingår dessutom Tobias Björk, Väst, Anders Karlsson, Stockholm, Robert Mellberg, Stockholm och Lars Sporrong, Stockholm.