Historia skrevs idag i USA då Senaten godkände Eric Fanning som ny Arméminister efter John McHugh. Fanning nominerades av president Barack Obama för åtta månader sedan och Senatsförhör inleddes i januari i år.
Fanning har tidigare varit stabschef vid Försvarsdepartementet under försvarsminister Ash Carter och vice minister vid USAs Flygvapen.
Processen att tillsättas som Arméminister har varit långdragen uppger amerikanska medier. Konflikten kring hans utnämning har inte officiellt handlat om att han är öppet gay eller ifrågasättande av hans kompetens. Istället har diskussionen kopplats ihop med politiska stridigheter, bland dem frågan om Guantanamo-basen.
Under president Barack Obamas tid har ”Don’t ask, Don’t Tell”-kompromissen kring homosexuella i Försvarsmakten avskaffats. Det var en kompromiss som togs fram under Clintons presidentperiod. Innan dess fick de homosexuella inom Förvaret som avslöjades ett ”vanhedrande avsked”. ”Don’t Ask, Don’t Tell” handlade om att homosexuella inte tilläts komma ut och att militären inte skulle fråga om sexuell läggning.
I slutet på sin presidentperiod gör nu president Obama det enda ställningstagandet efter det andra. I frågan kring homo- bisexuella och transpersoners plats inom Försvarsmakten lyckas han ”kröna” sin insats genom att sätta den öppet homosexuella Eric Fanning som landet civil ledare för Försvaret.
Arméministern är underställd Försvarsministern och har som uppgift att leda, organisera och administrera armédepartementet som ansvarar för reguljära armén samt arméns Nationalgarde.