I september i år riktade Justitieombudsmannen allvarlig kritik mot Polismyndigheten och Förvaltningsrätten i Stockholm liksom mot Migrationsdomstolen för hanteringen av en asylsökande man från Uganda. Mannen hade fått avslag på sin asylansökan, men efter överklagan fått rätt till en ny prövning hos migrationsdomstolen av verkställandet av avvisningen.
Trots detta verkställde polismyndigheten själva avvisningen.
Efter kritiken har nu mannen med assistans av sitt ombud, Stig-Åke Petersson, sökt om nytt visum till Sverige.
– Många sa att han aldrig skulle få något visum, berättar Petersson för QX under tisdagen.
– Men efter lite formella stridigheter via norska ambassaden har Migrationsverket, som övertagit ärendet, beviljat honom besöksvisum.
Mannen kan därmed återvända till Sverige för att få sitt ärende prövat enligt rätt ordning. Beslutet från Migrationsverket innebär dock inte att asyl ännu är beviljad.
”En arbetsseger”, konstaterar Stig-Åke Petersson på sin Facebook-sida.

Läs tidigare artikel: ”Jag är tyvärr pessimistisk om flyktingpolitiken”