– Strax efter att vi fick reda på datumen för hovrättsförhandlingen har det varit någon som har ringt till mig och lagt på om natten. Personen har ringt från hemligt nummer. Det har även varit någon som har kastat sten mot fönstret hemma, vilka det är vet jag inte men jag misstänker att det har att göra med målet, säger Tomas, aktiv inom RFSL Kristianstad och även målsägande i målet.

Det var den 20 maj 2006 som ett glatt gäng bögar och flator bänkade sig framför en storbilds-TVn i RFSL Kristianstads lokal för att se Melodifestivalen. Det var en härlig stämning fram till att den bröts av att Simon Lindberg, då ordförande i lokala avdelningen av Nationalsocialistiskt front tillsammans med några partisympatisörer, skapade kaos i lokalen.

Simon Lindberg var den enda av gärningsmännen som överklagade tingsrättsdomen. Med sig hade han idag en vän som satt bland åhörarna. Inga andra meningsfränder var där. Simon dömdes under tingsrätten till fängelse i tre månader bland annat för medhjälp till misshandel. Enligt åklagaren har Simon Lindberg genom sin närvaro vid attacken fått en av sina vänner att begå brott mot personer i RFSL lokalen.

Skälet till att han begav sig till RFSL mitt i natten, säger han, var att han ville diskutera politik. Han var förargad över att RFSL hade delat ut kondomer till minderåriga. Detta upprepade han även under hovrättsförhandlingen idag.

När brottet begicks skrevs det i tidningen ”Den Svenske” en förklaring till varför Simon och hans meningsfränder begav sig till RFSL. ” RFSL-aktivister gick runt i staden och delade ut kondomer till minderåriga barn. Med tanke på att RFSL sedan organisationen grundades har verkat för en normalisering och legalisering av pedofili, något fyra medlemmar i Svenska motståndsrörelsen i dagarna står åtalade för att ha påpekat, reagerade Lindberg med bestörtning på tilltaget” . Enligt de medlemmar i RFSL Kristianstad som QX pratat med så var det några nya kondomutdelare ”som gjorde ett rookie-misstag och delade ut kondomer till yngre.”

Attacken har medföljt en del tråkiga konsekvenser.
– Den lokal som förut alltid känts som ett hem och en fristad känns inte lika trygg längre, efter attacken, sa ett av målsägandena med darr på stämbanden.

Flera vittnade om att de var rädda för att gå ut ensamma och att de drabbats av sömnsvårigheter.
Kalle” den yngste av målsägandena, som är den förste som binder Simon Lindberg till platsen, säger han än idag kan vakna och minnas känslan av skräck ”när de ropar vi ska döda alla i lokalen” Under Kalles vittnesförhör tittade Simon irriterat och besvärat på honom.

Den andre som minns Simon är Tomas som säger att han än idag är rädd för Simon.
– Jag såg hur Simon gjorde en attack med kniv mot en av gästerna när vi stod på utsidan. Tomas säger att ”jag hade inte överlevt om jag följt min första impuls och kastat mig framför kniven”. Skälet till att han kände sig tvungen att skydda medlemmarna var att han denna kväll jobbade i lokalen. Efter knivattacken så har Tomas råkat ut för fler obehagligheter. Bland annat ringer en okänd person till honom på nätterna och lägger på luren och någon har kastat stenar mot hans fönster.

– Jag är inte säker att det har med detta att göra men det känns så. Jag har försökt polisanmäla stenkastning och telefontrakasserierna men polisen i Kristianstad ville inte ta emot anmälan. När jag åkte till Stockholm för att prata med Hatbrottsjouren så berättade jag för dem om det som hände och polisen i Stockholm ringde genast och klagade på sina kollegor i Kristianstad, berättar Tomas.

Simon Lindberg som blev skadad under attacken när han aggressivt krossade ett fönster påstod att han hade blivit attackerad med kniv av någon RFSL-medlemmarna. Detta var inte så trovärdigt eftersom hans blod inte fanns någon annanstans än på resterna av entrédörrens glastruta.

En av vittnena om tillhörde sällskapet kring Lindberg blev kallad som vittne av åklagaren.
Åklagaren frågade honom varför de gick dit.
– Jag vet inte varför vi begav oss dit men jag hörde Simon säga att vi skulle till bögstället då blev jag orolig för vad som skulle kunna hända… eftersom… folk kallar honom för nazist. Jag kände på mig att det skulle bli bråk, svarar vittnet.
Under vittnets förhör blängde Simon på vittnet med en upprörd blick.

Vittnets utsago förstärker att det rör sig om ett hatbrott, vilket som både målsägandebiträdet och åklagaren tog fasta på under sina slutpläderingar. Simon Lindbergs advokat ville att hans klient skulle få sänkt straff, med hänvisning till att Simon inte kan ställas till svars för den andre gärningsmannens handlingar.

Men målsägandebiträdet och åklagaren menar att han som ledare och initiativtagare har påverkat resterande gärningsmän till handlingar som skulle kunna ha resulterat i dödsfall. Dom faller om två veckor.

Läs tidigare artikel om åtalet mot Simon Lindberg