I den svenska personuppgiftslagen är det förbjudet för svenska myndigheter att registrera uppgifter om individer som bland annat rör deras politiska åsikter såväl som hälsa och sexualliv. Men det finns ett undantag när det gäller FRAs underrättelseverksamhet.
I den lag som reglerar hur FRA får behandla personuppgifter vid försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet står att känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa och sexualliv kan registreras ”om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Kortfattat kan FRA registrera även uppgifter om personers sexuella läggning om misstanke finns att de kan ägna sig åt något som kan uppfattas som ”yttre hot”. Just yttre hot har ersatt FRA-lagens tidigare begränsning ”yttre militära hot”.
Lag 2007:259

Detta oroar RFSLs förbundsordförande Sören Juvas som under tisdagen talade vid det protestmöte som hölls på Mynttorget.
– Det är inte värdigt en demokrati att registrera vad människor gör och tycker och lagra i stora datamaskiner, säger han till QX.se.
– Med tanke på ”utbytesbalansen” mellan underrättelsetjänster så är detta ett hot mot HBT-aktivister runt om i världen där Internet blivit ett viktigt verktyg i kampen för att slippa bli dödade av sina regeringar, säger han.
Sören Juvas hänvisar till utrikesminister Carl Bildts uttalande i SvT-dokumentären ”FRA-tre bokstäver som skakade Sverige”. Där uppgav Bildt på frågan om utbyte av information mellan underrättelsetjänster att ”det säkert förekommer” även med diktaturländer.
I motivet för att den nya FRA-lagen ger rätt att övervaka all datatrafik nämns just vikten för Sverige av att ha bra information för att byta till sig det man själv har behov av. Och enligt uppgifterna som gavs i SvT-dokumentären uppenbarligen även med diktaturer.
Förre generaldirektören vid FRA Johan Tunberger underströk i SvT-dokumentären behovet av att ”samla in information som kan bytas mot andra länder”. Information inte nödvändigtvis behöver vara intressant för svensk underrättelsetjänst, men för det land man byter information med.
– Bara igår fick jag mail från HBT-aktivister som lever i diktaturländer, säger Sören Juvas till QX.se. Jag är ärligt osäker på om jag skall svara dem eftersom HBT-aktivism i dessa länder kan uppfattas som terrorism.
– Man kan aldrig lita på att uppgifter om tillhörighet till HBT-gruppen inte kommer att ingå i ”bytesbalansen”, säger Juvas. Och oavsett detta så handlar allt om ett datasystem som det finns tankar på att man skall kunna sälja. Detta borde de flesta reagera på och speciellt de som inte är öppna med sin sexuella läggning.
Och han lägger till:
– När en politiker säger att en fråga är komplicerad så skall man veta att någonting är lurt.

22 hbt-personer i upprop mot FRA-lagen
HBT-samhället måste ta strid mot FRA-lagen