Efter att statsminister Fredrik Reinfeldt under onsdagen meddelat att regeringen inte kommer lägga ett gemensamt förslag om en ny äktenskapslagstiftning utan istället presenterar en tvåstegsraket där Kristdemokraterna bara är med det första, så betonar oppositionen idag regeringens splittring.
– Det är ett uppenbart misslyckande för regeringen att den inte klarat av att enas om en könsneutral äktenskapslag, menar Vänsterpartiets Lars Ohly.
Miljöpartiets Peter Eriksson menar att det är oppositionens förslag som har starkast stöd i riksdagen.
– Om de borgerliga partierna vill slippa att bli nedröstade bör de rösta för vårt förslag, säger han.
Socialdemokraternas Mona Sahlin talar om ”skam” över regeringen som låter ett ”tre-procents-parti hindra en så viktig lagstiftning” med hänvisning till senaste tidens opinionsundersökningars nivå för kristdemokraterna.
– Nu har riksdagen fått frågan och vi i oppositionen har redan ett färdigt förslag. Vi bjuder gärna in moderaterna, centerpartiet och folkpartiet att tillsammans med oss lagstifta, säger Mona Sahlin.

Oppositionens motion innebär en tidsplan där ett könsneutralt äktenskap kan införas i januari 2010. Statsministern förklarade idag att den lösning som kommer presenteras innebär att detta redan kan bli verkligen i vår.
Fredrik Reinfeldt presenterar en lösning där regeringen först lägger en proposition där delen om könsneutralitet utelämnas och sedan kompletteras med en riksdagsmotion från Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet som alla förespråkar ett könsneutralt äktenskap.
– Det är dystert, kommenterade idag kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i SvT.

Reinfeldt: ”Redan i midsommar kan bröllopsklockorna ljuda”