Anna berättar om kampen mot den ofrivilliga barnlösheten, historien berör till tårar. Den och vetskapen att de är långt ifrån ensamma men helt utelämnade. Om hon haft bekymmer med utebliven ägglossning hade samhället stöttat med IVF men Anna har haft cancer och opererat bort livmodern.
Den utdragna behandlingstiden har gjort att hon och hennes man idag uppnått en ålder där en lång adoptionsprocess i stort sett är omöjlig.
De vill därför använda sig av Annas egna ägg som de på inrådan lät plocka ut och frös ner innan strålbehandlingarna började. Dessvärre stödjer inte svensk lagstiftning surrogatvärdskap inom Landstinget och äggen får inte förflyttas utomlands.
Så där står de nu utelämnade mellan de byråkratiska stolarna, medvetna att det inte är en rättighet att få barn men med en ekande undran varför deras längtan inte är lika mycket värd. I ett land där vi inte vill göra skillnad på folk och folk

Andreas och Mattias har inte en möjlighet att sätta hoppet till en adoptionsprocess. Svenska som internationella adoptionsförmedlingar motverkar den typ av familjebildning. Bland annat väljer man inte att söka upp samarbeten som tillåter samkönade par att prövas som adoptionsföräldrar. Deras ofrivilliga barnlöshet kan endast lösas med hjälp av en surrogatprocess. Det är en företeelse som blir allt mer vanligt för svenska samkönade par, att processera i länder där det är fullt lagligt.

Medan politiker fokuserat på att fightas om möjligheten till surrogatprocesser i Sverige, föds barnen utomlands och står inför en rättsosäker framtid.

Den första viktiga tiden i livet står dessa barn hjälplösa.

Därför måste vi lyfta blicken, vi måste acceptera att barn föds via surrogatarrangemang och ändra lagstiftningen. Barnen får aldrig hamna i kläm till grund av en politisk ovilja att enas i sakfrågan.

Det viktigaste för barnen är att:
• De har rätt till svensk lagstiftning
• De har rätt till svensk sjukvård
• Faderskap och vårdnad är klart från början

Vi behöver underlätta:
•Att utlandsfödda ska kunna resa hem utan att bli kvar i månader i väntan på pass.
•Att föräldraskapet ska erkännas utan att genomgå en adoption, det finns inte någon konkurrerande vårdnadshavare.
•Att ett avtal ska ses som grund för föräldraskap.
• Att det ej krävs att kvinnor har en man i Sverige som åtar sig faderskapet.

Ofrivilligt barnlösa ska känna att staten stöttar och hjälper dem i sin önskan att bygga trygga familjer. Det är ett faktum att det 2018 kommer fler barn till Sverige, födda med hjälp av surrogatarrangemang än via internationella adoptioner.

Staten ska ta sitt ansvar och inte svika dessa barn och deras föräldrar!

Vi Moderater kommer göra vad vi kan för att förändra de lagar som behöver förändras så att även de här barnen ska få en trygg och säker start i livet.