Vi vet att en övergångsregering ska göra så lite som möjligt. Bara det allra nödvändigaste. Tråkigt nog har den S-ledda regeringen agerat som en övergångsregering sedan valet 2014. Knappt något har hänt när det gäller hbt-personers rättigheter.

För före valet skröt regeringen om att nu minsann var könstillhörighetslagen på gång. Att beslut skulle fattas. Men ingenting händer, trots att det finns majoritet i riksdagen. Eller är det så att S inte vill säga ja till denna lag.

En ny lag skulle innebära större frihet för fler. Att slippa utredningar för att byta juridiskt kön skulle underlätta livet för många. Dessutom frigörs resurser i vården. Onödiga utredningar och beslut av Rättsliga rådet försvinner. Dessutom skulle reformen knappast kosta något.

Så nog skulle en S-ledd övergångsregering kunna lägga fram ett lagförslag för beslut i riksdagen. Majoriteten finns. Finns viljan?