Långa ljusa kvällar och sommarvärmen har kommit i stora delar av vårt land. Med det har också den stora Pridesäsongen runt om i Sverige startat. Vi ser hur civilsamhället, politiker och föreningar ansluter sig till Priderörelsen för att stå bakom allas lika rättighet till kärlek och till rätten att vara sig själv. Öppna Moderater finns representerade i 13 distrikt runt om i Sverige och det är med stolthet vi går tillsammans med våra partikamrater för att fira den individuella friheten.

Men när man ser på bilder från Pride i Lund, Norrköping, Växjö – ja, listan kan göras lång, är det något som saknas. Sverige är idag ett samhälle där vi ser en växande mångkultur och där vi värnar om förståelse och integration. Men var finns denna etniska mångfalden i våra Pridetåg?

Inom den politiska debatten har vi sett hur Järvaveckan har etablerat sig som en viktig samlingspunkt i ett utanförskapsområde. Allt på ett initiativ från personer som själva levde och verkade i Järva. Frågan är om hbtq-rörelsen precis på samma sätt har tid att vänta på att frågorna lyfts av lokala krafter i våra utanförskapsområden eller om vi redan idag ska ta ansvaret och säkra dessa medborgares rätt att få vara sig själv?

I Oslo går Prideparaden genom den mångkulturella smältdegeln Grønland och allas lika rätt till kärlek firas utan kulturella barriärer. I Sverige möts Pridefirande med vandalisering i motsvarande områden. I Rissne brändes den regnbågsfärgade parkbänken upp och i Hjulsta sågades en flaggstång ner eftersom mångfaldens flagga vajade i toppen. Detta sker i Sverige – landet där jämställdhet är så viktigt. I landet där ingen annan än du själv får bestämma vem du ska älska. Detta är lika självklara som grundläggande värderingar i vårt samhälle och det måste gälla alla hbtq-personer oavsett bakgrund eller var i landet du bor.

Det är dags att hbtq-rörelsen och politiker börjar agera för att Sverige ska hålla ihop. Vi kan inte vänta på att några enstaka eldsjälar ska våga ta på sig ansvaret att ändra synen på hbtq-frågor i våra utanförskapsområden. Nu måste vi tillsammans agera för att ta vara på de värderingar vi vill ha i vårt samhälle.

Vill vi ha ett integrerat samhälle måste vi våga prata om kulturella olikheter. I många kulturer är det olagligt och till och med belagt med dödsstraff att vara homosexuell. Det kommer inte att räcka med en regnbågsflagga för att vända extrema åsikter. Men om vi som politiskt ansvariga börjar driva frågan lägger vi åtminstone grunden för att nästa generation får uppleva ett friare samhälle. Vi inom Öppna Moderater kommer göra vad vi kan i vår politikutveckling.