För första gången sedan HIV-epidemin utbröt ser vi nu ut att kunna ta tydliga steg mot att helt utrota HIV. Vi är korkade om vi inte tar den chansen. Jag står liksom närmare 1000 andra män som har sex med män i Stockholmsregionen på kö för att få ta del av PrEP. Det är ett fantastiskt läkemedel som förhindrar överföring av HIV. Läkemedlet är en revolution men dessvärre inte tillgängligt för alla.

PrEP kan tas både regelbundet hela tiden – men också i perioder då risktagandet är större. Vi vet alla att en del roar sig lite extra på en weekend till Berlin, under Pride eller annat äventyr. Varje person är såklart ansvarig för att tänka sig för med sitt riskbeteende, men politiken och sjukvården kan och ska ge extra trygghet till de som behöver den.

Stockholm är den region som i bredare bemärkelse börjat införa PrEP, jag hoppas innerligt att hela Sverige kommer efter och säkerställer tillgängligheten. Jag kommer att uppmana såväl andra region- och rikspolitiker att prioritera frågan. Säkert sex och trygghet kring sex ska inte vara begränsat på grund av var du bor.

Många som står i kö för att få PrEP har ett helt klart legitimt behov, däremot har Venhälsan – Sveriges viktigaste klinik för oss män som har sex med män – inte fått tillräckliga resurser och muskler att genomföra uppdraget. I dagsläget finns det bara ekonomi för att 300 personer ska ges läkemedlet – samtidigt som ordinarie testverksamhet går på knäna. Vi socialdemokrater är mycket kritiska till att bara ett fåtal ges möjligheten när behovet är större. Jag är orolig för den utveckling som nu sker där allt fler börjar känna pressen att själva betala och importera på egen hand. Det ger både medicinsk osäkerhet samt en orättvisa i vad vi har rätt till som skattebetalare och patienter.

Socialdemokraterna vill därför se mer resurser till Venhälsan, till införandet av rätten till PrEP. Alla som har ett behov av PrEP ska också ges möjligheten att få det.

Samtidigt är tillgången till att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar kraftigt begränsad. Det är mycket svårt att få en tid på Venhälsan som tvingats ta bort drop-in tiderna när trycket blev för stort och de ekonomiska ramarna för små. Samtidigt har flera andra mottagningar både upplevt ett utökat tryck och verksamhet stängts ner. Drop-in-mottagningarna vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har stängt.

Kunskap om HIV och säkert sex behöver fortsatt öka, många lever med föråldrad kunskap om HIV. Det är viktigt att betona att väl behandlad HIV är idag riskfritt vid sex, då är det mer riskfyllt att ha sex med någon som inte vet sin status. Det är ett fantastiskt framsteg och måste fortsätta leda till minskad stigmatisering. Den som bär på HIV men som är under en lyckad behandling måste inte längre berätta om sin status vid sex om läkare godkänner det.

Enligt de experter jag pratat med står den från Berlin, Barcelona och London hämtade trenden med Chemsex, sex med olika former av droger vilket ofta sker i grupp, för en stor andel av nysmitta av HIV i Sverige. Det är också odlingsplats för den oroande stora spridning av gonorré som blir allt svårare att bota. PrEP tar ej bort behovet av att tänka sig för och användandet av kondom, men det ger större frihet och trygghet.

Som politiker kommer jag inte att moralisera över andras sexliv, sexuella preferenser eller val. Politiken ska ge dig bästa förutsättningar att leva ditt liv så som du vill.

Att samtidigt ha fullt på länets mottagningar där man kan testa sig, att möjligheten till drop-in tas bort och ha för få tillgängliga bokningsbara tider, det håller inte. Den som vill testa sig bör alltid kunna få göra det inom en vecka.

Kort och gott, vi socialdemokrater vill:

Öka resurserna specifikt till Venhälsan.

Tillgängliggöra PrEP för alla som behöver det, utan årslånga köer.

Säkerställa mer resurser för att tillgängliggöra test för könssjukdomar fortare på flera mottagningar i länet.