Man kan tycka vad man vill om hashtaggen You are included. Stark, löjlig, intetsägande, välmenande eller kanske till och med kärleksfull. Men om du tror att det är en hashtag som gör WorldPride, då har du inte bra insyn i WorldPride 2021.

Elina Pahnke kallar i Aftonbladet den 12/8 WorldPride för en kommersiell folkfest, det straightas parad. Vad är det som får henne att säga det? Tro det? Skulle seriefiguren Dale the snail vara hetero och bjuda in ”de andra” till dens fest WorldPride? Nej Elina, då har du missuppfattat. WorldPride är i högsta grad organiserat av queers och i första hand för queers. Pride är ett tillfälle där hbtqia+personer får vara normen. Där vi kan sätta agendan, göra kulturen och ta den plats vi förtjänar. Elina, har du ens läst programmet?

Men ja, WorldPride Malmö försöker också sträcka oss utanför vår queera värld. Vi har jobbat i över ett år med utbildning för Malmö stads anställda och med andra samarbetspartners för att lyfta kunskapen om hbtqia-frågor. Om vi ska flytta fram våra positioner behöver vi få fler att förstå och fler som kämpar för våra rättigheter.

Det är mycket som behöver göras och vi behöver straighta allierade också.

När vi säger You are included, så är inte det ett begär efter den heterosexuella världen, det är inte önskan om att upptas där. För oss är hashtaggen You are included snarare en påminnelse om att jobba för att få in hela regnbågsparaplyet in i festivalen. Det är något som förpliktar oss att tänka intersektionellt och att lyfta fler frågor än vad Pride-festivaler ibland annars gör.

Human Right Summit är precis ett sådant arbete. Där lyfter vi frågor som handlar om gränser, migration och hbtqi. Där fördjupar vi oss i en viktig intersektion mellan de olika förutsättningar som finns för olika hbtqia+personer beroende på var du är född. Human Right Summit är en fördjupning av hur nationsgränser och inhuman migrationspolitik lägger sten på börda för många av oss. Ja, konferensen riktar sig till viss del till politiker och andra makthavare. För det är de som behöver ändra sig. Det är politiken som behöver anpassas till oss, inte tvärt om. Att det kostar 500 kronor är för att politiker och många andra har råd att betala 500 kronor för lunch och konferens. För att det är kostsamt att göra den här typen av konferens. Däremot betalar självklart inte de föreläsare som kommer vara talarna på konferensen, som har egna erfarenheter av migration. Vi har också ett stipendieprogram för andra som inte har råd att betala inträdet.

Malmö Pride är inte naiva. Vi är fullt medvetna om att alla inte känner lika stort ägandeskap över festivalen. Vår lösning är att fortsätta jobba med inkluderingsfrågor. Att hela tiden försöka få in grupper som är underrepresenterade i organisationen. Vi har kommit en bit på väg. Bland de som jobbar med festivalen i år, både ideellt, som anställda eller som uppdragstagare, artist eller utställare, har vi en större diversitet än vad vi tidigare har haft i organisationen. Det är inte på grund av hashtagen utan det är tack vare ett medvetet och långsiktigt arbete inom Malmö Pride.