Men att bara beskriva problemen räcker inte. Det måste göras något också. Varför skriver ni inte något om det? Var är era förslag? Moderaterna sitter i regeringsställning och du är en av de tyngsta politikerna i Sveriges största landsting. Ni har alla möjligheter som finns att göra något åt det ni tycker är fel. Ställ krav på den moderatstyrda regeringen. Ta initiativ i det moderatstyrda landstinget. Gör något!!! Sitt inte bara där och beskriv problemen. Behöver ni konkreta förslag så har vi flera stycken som vi gärna delar med oss av.

Vi och många med oss vet att det finns en utredning gjord som rör transexuella med förslag på förändringar i könstillhörighetslagen. Den ligger begravd i en byrålåda hos ansvarig minister på Socialdepartementet. Det finns brister i utredningen. Men den finns delar i den som är bra och det går att förbättra det som är dåligt. Varför händer inget? Kan det möjligvis vara för att socialministern är kristdemokrat och skyr denna fråga som pesten?

Ni anklagar ofta oss socialdemokrater för att vi inte verkar vara överrens inom det rödgröna samarbetet. Kasta inte sten i glashus. Ni är långt ifrån överrens i er allians vad gäller hbt-frågorna. Det visade såväl frågan om det könsneutrala äktenskapet som frågan om att förenkla och förbättra för transpersoner. Med Kristdemokraterna som en del av er regering kommer det inte att ske några förbättringar på hbt-området. Så enkelt är det.

Vi ska vara ärliga och erkänna att vi socialdemokrater inte alltid har varit de som tagit det första steget vad gäller hbt-reformerna i Sverige. Ibland har andra gått före, men vi har alltid kommit i kapp och sedan tagit täten. Vi är stolta över det vi de facto har åstadkommit på det här området. Och det finns mer kvar att göra. Vi socialdemokrater har aktivt medverkat till och möjliggjort varenda en av de framsteg som gjorts på hbt-området till dags dato, så också det könsneutrala äktenskapet. Och det har vi gjort därför att vi haft förmågan både att se de problem och utmaningar som finns och haft förmåga att göra något åt dem. Vi har tagit ansvar. Det är mer än man kan säga om ert parti och den moderatstyrda regering vi har idag. Det är sorgligt att ni begränsar er till att enbart beskriva och kommentera verkligheten på det här området när ni istället skulle kunna göra något.

I september är det val. Det kommer att stå mellan två regeringsalternativ – den moderatstyrda alliansen eller ett socialdemokratiskt lett rödgrönt samarbete. Vi står för en progressiv och framåtsyftande politik på hbt-området. Vad vill ni på hbt-området? Vi bjuder än en gång in dig till en debatt med vår förbundsordförande, Anders Selin, under Stockholm Pride så att väljarna får möjlighet att ta ställning till vilket av regeringsalternativen som är bäst ur ett hbt-perspektiv.