Lucy flydde från slummen i Kenya. Från trakasserier och en familj som vänt henne ryggen. Med hjälp av en kusin hamnade hon i Märsta utanför Stockholm.

När hon kom till Sverige beskriver hon en känsla av trygghet. En känsla som snabbt förbyttes till frustration.

Intervjuerna som ligger till grund för trovärdighetsbedömningen är i många fall den sökandes enda chans att bli hörd.

På Lucys intervju gick allting fel.

– Jag förstod ingenting. Ingen berättade för mig vad jag kunde vänta mig. Vad jag skulle göra eller säga, eller åtminstone ge mig några riktlinjer, säger Lucy.

Lucys intervju blev uppskjuten eftersom hennes advokat, som hon aldrig träffat, glömt bort tiden. Sen sattes hon i ett rum med en handläggare och en tolk som hon inte litade på.

– Jag var spänd och ångestfylld. Jag var stressad för jag visste inte vilka människor jag skulle träffa. Speciellt eftersom jag var i ett främmande land där jag inte kände någon, säger hon.

 

“Tolken missförstod Lucy över tio gånger”

 

I protokollet från hennes första intervju noteras det att hon och tolken inte förstår varandra vid över tio tillfällen. Hon beskriver en rädsla för att bli missförstådd i en pressad situation.

Lucy hade svårt att öppna upp sig. Men hennes självkänsla stärktes ju mer tid hon spenderade i Sverige. Genom kontakter med hbtq-organisationer kunde hon för första gången prata öppet om sin sexualitet.

Hon säger att hon nu kunde manifestera sin läggning på ett sätt hon tidigare inte kunde. Det gjorde att hennes berättelse ändrades till det hon själv beskriver som den riktiga versionen. Den utvecklingen gjorde att hennes trovärdighet ifrågasattes av Migrationsverket och hennes asylansökan avslogs.

Hur känns det att inte bli trodd?
– Det känns hemskt och nedslående. Det bryter ned en. Man inser att man begått ett misstag någonstans och när du försöker åtgärda det så får du sällan en andra chans.

I Kenya är homosexualitet kriminaliserat och straffbart med upp till 14 års fängelse.

Det skrämmer Lucy.

– I Kenya utsätts homosexuella för trakasserier. Du har ingen att socialisera med. Du blir tvingad att gå under jord. Du måste leva ensam, du har ingen familj kvar för de har lämnat dig. Du har ingen att vända dig till eftersom polis och myndigheter kommer säga att det du gör är emot lagen. Du har ingenstans att fly.

Som många av de vi träffat har även Lucy blivit omnämnd i Red Pepper. Nu lever hon gömd i Sverige i hopp om att få en ny chans att göra sin sexuella läggning sannolik.