Vid dagens regeringssammanträde togs beslutet att de mellan 6-700 personer som under perioden 1 juli 1972 till 30 juni 2013 ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet för att genomgå könskorrigering och fått den beviljad skall kunna ansöka om en ”ex gratia”-summa på 225 000 kronor. Summan motsvarar, enligt regeringen, det som tidigare utbetalats till personer som steriliserats av andra skäl än könskorrigering. 1999 antogs ”lag om ersättning till steriliserade i vissa fall” där summan då angavs till 175 000 per person.

Sverige blir därmed det första landet i världen att utbetala ett skadestånd.

– Sterilisering som villkor för att få ändra sitt juridiska kön var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen idag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför lägger vi fram förslaget om statlig ersättning, säger socialminister Annika Strandhäll som även konstaterar att ersättningen inte kan få steriliseringen ogjord,men jag och regeringen vill slå fast att det var fel att kräva sterilisering”.

RFSLs vice ordförande Magnus Kolsjö reagerar på regeringens beslut idag med ”stor besvikelse”. Organisationen är i första hand besviken på att regeringen väljer att inte be de som utsatts för tvångssterilisering om ursäkt vid en offentlig ceremoni.

– För mig är det helt obegripligt. Det finns inga pengar i världen som kan kompensera eller ersätta kränkningen, men en ursäkt visar på ansvarstagande och en insikt hos staten om att den har begått fel. Jag förstår inte att en regering som vill framställa sig som HBTQ-vänlig inte kan framföra denna ursäkt.

I somras framförde RFSL i ett remissvar på regeringens förslag ett uppdaterat krav på en ersättningsnivå om 535 000 kronor. Förbundet menar att det är fel att enbart räkna upp ”ersättning till tvångssteriliserade med inflationen”.

De hävdar att den tidigare ersättningen till tvångssteriliserade räknats fram kring år 2000 genom att utgå från Trafikskadenämndens ersättningsnivå för vad en skada som orsakar sterilitet hos personer mellan 16 till 25 år och lägga ihop med dåtidens kränkningsersättning för våldtäkt ökad med 30 procent. Sedan dess, säger RFSL, har ”samhällets syn på personskador och vilken kränkning en våldtäkt utgör förändrats och de ersätts idag med betydligt högre belopp.”

– De ersättningar som tidigare betalats ut har byggt på tydliga principer om den skada och den kränkning en tvångssterilisering innebär, sa han. Självklart ska transpersoner ha rätt till att samma principer tillämpas när staten räknar ut vilken ersättning de kan få.

I regeringens beslut idag formuleras att de som kan få skadeståndet är de som ”har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits. Regeringen vill därmed inte att potentiellt integritetskränkande undersökningar ska göras av om en person faktiskt har steriliserats.

Detta, menar RFSL, är en onödig begränsning. Kolsjö säger till QX att de känner till ett fall där en person påbörjat könskorrigeringsprocessen men senare fått avslag på sin ansökan om att få sin könstillhörighet fastställd.
– En liten lagteknisk ändring skulle göra att denna person och möjligen andar inte faller mellan stolarna, säger Kolsjö och önskar en formulering där alla de som fått ett beslut, vare sig ifall eller avslag, skall kunna ansöka om ersättningen.

– Ni har tidigare sagt att om ersättningsnivån blir för låg så kan ni komma att vända er till rättsväsendet ändå. Hur ser du på det efter dagens regeringsbeslut?
– Först behöver vi prata med dem som berörs, svarar Kolsjö. Det är viktigt att kunna känna att pengarna nu kommer och möjligheten att ansöka öppnas. På ett sätt finns det därmed en chans att känna ett avslut i alla fall på det ekonomiska. Men hur vi agerar behöver tas i samråd med de som berörs.

QX har kontaktat Alfie Martins, ordförande för transföreningen FPES som berättar att ett uttalande kommer och ger samtidigt sitt stöd till Kolsjös kommentarer i media.