Bland det nödvändiga lagändringarna märks bland andra bristen på skydd mot hets och hatbrott. Transpersoner måste uttryckligen inkluderas i hets- och hatbrottslagstiftningen!. Transpersoner måste också ges samma möjligheter att söka jobb och utbildning som alla andra, utan att behöva avslöja sin medicinska historia. Därför måste vi ha rätt att få nya intyg och betyg i de nya personuppgifterna. De rödgröna är överens både om att transpersoner ska ha rätt till nya intyg och inkluderas i hets- och hatbrottslagstiftningen. Från Alliansen finns inga gemensamma löften i frågan.

Som socialdemokrat är jag också glad över att min motion resulterade att partiet nu vill tillsätta en utredning om transpersoners situation. En större nationell utredning är den viktigaste långsiktiga frågan för att få igång ett bra reformarbete för transpersoner. Samtidigt är det viktigt, som Ylva Johansson konstaterat, att inte de viktiga ändringarna av könstillhörighetslagen fördröjs av fler utredningar.

De rödgröna har en gemensam överenskommelse som innebär att kraven på skilsmässa, tvångssterilisering och svenskt medborgarskap vid byte av juridiskt kön ska tas bort. Till skillnad mot Alliansen är vi redan överens och vill ändra lagen så fort det går! Från Alliansen finns inga gemensamma löften i frågan.
De rödgröna är också överens om att transpersoner ska ges adekvat tillgång till en rättvis hälso- och sjukvård i hela landet. Från Alliansen finns inga gemensamma löften i frågan. Jag kommer jobba hårt för en bra transvård i Stockholms Läns landsting, om jag blir invald. Fungerande hjälpmedel i form av binders, penisproteser och peruker. En bra vård även för unga transpersoner och stöd till deras föräldrar. Ett bättre samarbete om remisser inom utredningarna, bättre patientdialog och säkrade patienträttigheter, kortare vårdköer, rätt till egenremiss till utredning och god transkompetens både hos specialistenheten på Huddinge sjukhus men också i primärvården är sådant jag hoppas kan bli verklighet.
Det är viktigt att Stockholms läns landsting har en välfinansierad, evidensbaserad transvård med transkompetens och respekt för den enskilda patienten. Det ser jag som en viktig uppgift för mig i landstingsfullmäktige, om jag får väljarnas förtroende.

Socialdemokraterna på Qruisers Tema Regnbågspolitik