Genom att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen med 5,7% av rösterna och 20 mandat får den del av riksdagen som aktivt motarbetar homo-bisexuellas och transpersoner reformarbete stärkt ställning.
Kristdemokraterna tappade 5 mandat och hamnar på 19. Sverigedemokraterna får 20 mandat.
Tillsammans fick de två partierna 11,3% av rösterna.
Partierna är uttalade motståndare till möjligheten för par av samma kön att prövas som adoptivföräldrar, lesbiska att få tillgång till insemination vid klinik och den svenska könsneutrala äktenskapslagen. De två partierna betonar även värdekonservatism och den ”traditionella familjen”.
Preliminärt ser det ut som att de 12 hbt-personer som stod på valbar plats också kommer in i riksdagen.
För socialdemokraterna innebär det att Börje Vestlund får sällskap av Hans Ekström, Södermanland och Jonas Gunnarsson, Värmland.
Vänstern kommer ha kvar Josefin Brink, Stockholm, Hans Linde, Göteborg och Marianne Berg, Malmö.
Moderaterna har kvar Tomas Tobé, Gävle, Tobias Billström och Olof Lavesson, Malmö.
Andreas Carlgren och Frederick Federley valdes in även detta år på Stockholmsbänken och Miljöpartiet får in Ulf Holm.
Folkpartiet gick bak i Stockholms län och möjligheterna för Martin Andreasson att ta plats i riksdagen minskade därmed.
Av de invalda är idag Tobias Billström och Andreas Carlgren ministrar. Om de stannar kvar i regeringen kommer antalet öppna hbt-personer i riksdagen vara 10 personer under mandatperioden.