Ännu en gång avslår Migrationsverket den nigerianske medborgaren F.K. ansökan om asyl på grund av hot om förföljelse i hemlandet.

Ks första ansökan om asyl avslogs redan i december 2016 och fastslogs kort därefter i ett beslut i Migrationsdomstolen.

QX uppmärksammade Fs situation i januari 2017 då han berättade hur hans sexuella läggning ifrågasatts.

–  De frågade om mina känslor och hur jag kan veta att jag är homosexuell. Jag berättade om min pojkvän och att vi brukade ha sex. Men de sa att det inte handlade om sex utan om när man vet att man har homosexuella känslor.

Efter att Fs fall uppmärksammats i media och hans med sin advokat Charlotta Lagnander anmält att det därför fanns hinder ot att verkställa utvisningen, beslutade Migrationsverket att åter ta upp hans fall till prövning. Den 2 april kom beslutet från Migrationsverket. F. K. skall utvisas eftersom de förutom att han är nigeriansk medborgare inte kan verifiera hans identitet och namn och därmed inte kan bekräfta att den mediala uppmärksamheten kommer kunna kopplas till honom. Dessutom menar de att de artiklar som använts som exempel vid den nya prövningen är för gamla (från början av 2017). Att han säger att han mottagit hot om att ”hängas ut” i Nigeria tror inte Migrationsverket på, utan beskriver det som ”spekulationer”. Migrationsverket skriver även i sitt beslut om att avslå Ks asylansökan att de inte anser att han ”gjort sannolikt” att han ”tillhör den särskilda samhällsgruppen homosexuella”.

Vid beslutet deltog förutom beslutsfattare och föredragande även en av Migrationsverket utsedd ”HBTQ-expert”.

F. K. blev när han kom till Sverige medlem i RFSLs flyktingnätverk Newcomers och har även varit aktiv fotbollsspelare i Sverige liksom han var i hemlandet. Riksdagsledamoten Robert Hannah (l) ställde utifrån Fs fall en fråga till regeringen 2017 och RFSL lyckades då även tillsammans med organisationen All Out att samla in nära 40 000 namnunderskrifter för att F.K. skall få asyl i Sverige.

En som engagerat sig för F. K. är KD-politikern och tidigare vice och tillförordnade ordföranden i RFSL, Magnus Kolsjö. Till QX säger han att en förnyad prövning kommer lämnas in där beslutet om att avslå asylansökan överklagas.