2015 beslutade moderaternas partistämma om ett så kallat ”hbtq-lyft”. Syftet var att på kommun-nivå lyfta frågor som rör hbtq-personers levnadsvillkor. Bakom idén om ett ”hbtq-lyft” stod partiets dåvarande hbtq-talesperson Olof Lavesson tillsammans med dåvarande partisekreterare Kent Persson och Tomas Tobé, då skolpolitisk talesperson, idag EU-parlamentariker.

Öppna moderater har nu fem år senare gjort en uppföljning.

I en rapport från Öppna moderater konstateras att av de 162 kommuner där moderaterna är med att styra så har 127 valt att svara på föreningens enkät. Av dessa är det ingen som kan redovisa något lyft i hbtq-frågor.

Öppna moderater har i sin enkät frågat om kommunen någon gång under det senaste året flaggat med regnbågsflaggan. 91 kommuner av de 127 som svarade har svarat jakande på den frågan. På den andra frågan om något lyft gjorts svarade alla de som valde att svara, att svara nekande.

– Vi var nyfikna på om någon av alla moderatledda kommuner i Sverige hade genomfört, det som vi anser är ett av de mest långtgående moderata förslaget någonsin, det sk hbtq-lyftet, förklarar Jenny Edberg, ordförande i Öppna Moderater Dalarna den enkät som skickats ut och kallar det beklagligt” att lyftet inte fått ett större genomslag i de kommuner där moderater är med att styra.

Rapporten är skriven av Jenny Edberg tillsammans med ordföranden i Öppna moderater Jönköping, Tobias Pettersson. Han berättar att nyfikenheten väcktes efter att Sölvesborg, där moderaterna ingår i kommunledningen, valt att inte längre hissa regnbågsflaggan.

– I den här frågan var svaret betydligt bättre än kring hbtq-lyftet. Hela 91 kommuner av de 162 moderatledda kommuner flaggar med regnbågsflaggan, konstaterar han.

De två säger i en kommentar att de hoppas att moderatledda kommuner skall ”med att implementera de olika delarna i hbtq-lyftet” samtidigt som de konstaterar i sin rapport att beslutet 2015 blev en ”papperstiger”.