För dig som ännu inte läst budgetpropositionen där 1200 miljarder utgifter fördelas på 2659 sidor så kan vi konstatera i en extremt nerkortad sammanfattning att det finns en sockring på 10 miljoner till arbetet med handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Förstärkningen som insattes av den tidigare regeringen skulle ha gällt till och med 2023. Nu gäller den alltså till och med 2024. Budgeten innehåller också en minskning av biståndet på 7,3 miljarder för 2023. Det har varit tal om att det kvarvarande biståndet ska prioriteras till grupper som t ex hbtqi-personer, något som HBT-Liberaler dock menar är ”önsketänkande” med en så kraftig nerskärning.

När QX ber RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely om hennes tankar kring budgeten är hon inne på samma spår och kallar det minskade biståndet för ”problematiskt”. Samtidigt som hon konstaterar att mycket återstår att se.

Hur kommer budgeten påverka ert arbete?

– Just nu analyserar vi budgeten för att se hur RFSL:s arbete kommer att påverkas konkret både nu och på längre sikt. Det vi kan se redan nu är att hbtqi-anslaget ligger kvar på samma nivå till och med 2024, men kommer sen att minskas. Det faktum att kommuner och regioner får betydligt mindre pengar än vad de själva menar behövs, kan också komma att påverka vårt arbete genom att hbtqi-satsningar på t ex utbildning uteblir. Mer pengar till hivprevention kan komma att stärka RFSL:s arbete på det området. När det gäller nedskärningarna i biståndet är vi oroliga för att det kommer öka utsattheten hos de som redan idag är mest marginaliserade. De riskerar i värsta fall att försvaga RFSL:s viktiga arbete med att stärka hbtqi-organisering i världen.

Och hbtqi-politiken i stort?

– Det återstår att se. Även om budgeten ger en fingervisning, har regeringen pratat väldigt lite om hbtqi-frågor hittills. Vi förväntar oss att de blir betydligt tydligare med vad de vill och eventuellt inte vill framöver. Även om vi tycker det är lite för snålt med pengar till arbetet med den nationella hbtqi-handlingsplanen, ser vi fram emot att noga följa upp vad som händer med det arbetet.

Tycker ni att den ser bra ut?

– När vi tittar på budgeten ur ett hbtqi-perspektiv, är svaret både ja och nej. Anslaget till hivprevention ökar, vilket förstås är positivt. Att Jämställdhetsmyndigheten, DO och Institutet för mänskliga rättigheter får behålla sina anslag är också en lättnad. Däremot är det minskade biståndet problematiskt. Men i nuläget är det svårt att överblicka om och i så fall i vilken utsträckning det kommer drabba utvecklingssamarbeten som syftar till att stärka just hbtqi-personers mänskliga rättigheter och egenorganisering.