I en debattartikel på Expressen går Öppna Moderater och HBT-Liberalerna till storm mot Socialdemokraterna som de menar nu allt mer aktivt motarbetar regnbågsfamiljer.

”Vi ser med förfäran på att Socialdemokraterna nu även i riksdagen vill verka för ”ett aktivt förbud” mot alla former av värdgraviditeter”, skriver de och hänvisar till HBT-Socialdemokraternas ställningstaganden i frågan om värdmödraskap/surrogatmödraskap liksom till en riksdagsmotion som lämnats in av öppet homosexuelle riksdagsledamoten Daniel Vencu Velasquez Castro liksom med bland andra Annika Strandhäll, Jytte Guteland och Anders Ygeman.

De som undertecknat motionen vill se ett förbud mot ”handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin” liksom att de vill ”förbjuda surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige”. Motionärerna menar att frågan om Surrogatmödraskap är ”en av vår tids centrala kvinnorättsfrågor”.

Öppna moderater och HBT-liberaler skriver på Expressen debatt att de ställer sig bakom altruistisk värd/surrogatmödraskap och vill med det ”vill öka kvinnors beslutanderätt över sin egen kropp.” I debattartikeln lyfter de även barnens säkerhet som äventyras av svensk byråkrati.

”Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta värdmodern som de blivande föräldrarna. Frågan ska nogsamt utredas och tydliga regelverk ska tas fram,” skriver de två hbt-organisationerna på Expressen Debatt.